De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Verslag periodiek overleg Rabobank september 2022

21 september 2022

Op 15 september heeft De Unie periodiek overleg met de Rabobank gehad. Dit overleg had een volle agenda want er is echt veel te bespreken. We zijn helaas niet aan alle onderwerpen toegekomen omdat de discussie over cao-teksten erg veel tijd heeft genomen. De overige onderwerpen, met name Rabobonden, Ontwikkelbudget en Huisvesting schuiven door naar het volgende periodiek overleg.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in

Financieel gezonder leven

We hebben wel uitgebreid gesproken over de rol van Rabobank om te bevorderen dat de medewerkers financieel gezonder kunnen leven. Dit onderwerp is aan de orde gesteld door De Unie. Wij willen hiermee verschillende doelen bereiken.

  • De Unie krijgt signalen dat medewerkers zich zorgen maken over de hoge energierekening, over de hoge inflatie en over het risico om in een schuldsituatie te geraken. Dit onderwerp wil De Unie oppakken. We willen Rabobank bewegen zich actiever te bekommeren over wat er leeft onder de medewerkers.
  • Een van de commerciële kernthema’s van Rabobank is Financieel gezonder leven. Wij willen Rabobank eraan herinneren dat dezelfde zorg ook aan de werknemers kan worden geboden.

Wat biedt de Rabobank nu?

De Rabobank biedt concrete hulp aan medewerkers die echt in financiële problemen zijn geraakt. Het is goed dat de bank dit doet. Medewerkers met financiële zorgen kunnen niet goed functioneren en hebben beslist ondersteuning nodig. Maar het voorkomen van deze situatie is zeker ook belangrijk. De inflatie is onverwacht tot ongekende hoogte gestegen. Hier zou de Rabobank volgens ons meer mee kunnen doen.

Vervolgoverleg

De Unie en Rabobank praten verder over dit thema op dinsdag 27 september 2022. We hebben dit overleg bewust na Prinsjesdag gepland omdat het belangrijk is om mee te nemen wat de overheid doet om de gestegen energiekosten te beperken. Deze plannen zijn op hoofdlijnen bekend geworden. Een prijsplafond voor energie in 2023 en verlenging van de energietoeslag. Onze volgende stap is met de Rabobank om de tafel gaan en te bespreken of deze maatregelen voldoende aansluiten bij onze doelgroep, de medewerkers van de Rabobank.

Rabobank heeft overigens duidelijk gemaakt dat het niet een gegeven is dat de bank iets gaat doen. De Unie mag uit de bereidheid om overleg te voeren niet de conclusie trekken dat we een positief resultaat bereiken.

Voorbereiding voor 27 september

Voor het gesprek van 27 september hebben wij input van de leden nodig. Heb jij het gevoel dat de kabinetsplannen jou voldoende ruimte bieden? Wat zou de Rabobank volgens jou kunnen doen? De leden van De Unie hebben hiervoor een reactieformulier ontvangen.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht stuur dan een e-mail naar inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Rabobank

De Unie Rabobank Mediatheek

1. Waarom een nieuw pensioenstelsel Een uitleg van jouw werkgever Rabobank over het waarom van een nieuwe pensioenregeling.    …

Word gratis lid