De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Uitkomst van de cao-onderhandelingen

13 april 2022

Resultaat van de cao-onderhandelingen

De onderhandelingen voor de nieuwe Rabobank-cao vanaf 2023 zijn afgerond. De Unie legt de uitkomst van de cao-onderhandelingen als voorstel aan de leden voor. We hebben afspraken gemaakt die goed aansluiten bij de opdracht die vooraf door de leden van De Unie is gegeven. Er zijn echter een aantal zaken die we niet hebben kunnen realiseren. Positief is dat in dit cao-voorstel verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden mogelijk worden waar collega’s echt mee geholpen zijn. Negatief is dat de structurele salarisverhoging iets lager is uitgevallen dan wij eigenlijk hadden gewild.

Meld je nu aan voor een jaar gratis lidmaatschap en je bent altijd direct op de hoogte!

Afweging en stemmen

De Unie legt het cao-voorstel neutraal ter stemming aan de leden voor. Jij bepaalt samen met de andere leden of deze cao tot stand komt. Beoordeel alsjeblieft goed wat je van het gehele pakket (alle 20 punten) aan arbeidsvoorwaarden vindt en geef dan je mening door het stemformulier in te vullen. Dit kan tot en met zondag 1 mei 2022. Heb je vragen? Neem dan contact op met De Unie of meld je aan voor de ledenvergadering van De Unie op maandag 25 april 2022. Ook worden samen met de Rabobank inloopsessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd op het intranet van de Rabobank.

Welke afspraken kunnen we met de Rabobank maken?

Het gehele voorstel kun je hier lezen. De belangrijkste onderdelen van het voorstel zijn:

  • De looptijd is tot en met 30 juni 2024.
  • De salarisschalen worden in 18 maanden structureel met 6,75% verhoogd. De verhoging wordt als volgt verspreid in de tijd:

1 januari 2023
De salarissen en de salarisschalen worden verhoogd met 4%. Op je loonstrook zul je zien dat je salaris niet met 4% stijgt, dit is omdat de werknemerspremie in het pensioen iets wordt verhoogd.

1 april 2023
Als je nog niet je schaalmaximum hebt bereikt kom je in aanmerking voor een individuele salarisstijging op basis van je GROW-score.

1 januari 2024
De salarisschalen worden met 2,75% verhoogd, op deze datum stijgen de salarissen met 1,75%.

1 april 2024
Je komt in aanmerking voor individuele salarisstijging op basis van je GROW-score. Op dat moment zal bijna niemand op het schaalmaximum zitten, doordat de schalen per 1 januari met 1% meer worden verhoogd dan de salarissen.

  • De individuele salarisverhoging die je ontvangt op basis van je GROW-score wordt hoger. Bij een beoordeling ‘succesvol jaar’ hoort met ingang van 2023 een individuele salarisverhoging van 2,5% (was 2%). Bij een beoordeling ‘buitengewoon goed jaar’ wordt de individuele salarisverhoging 5% (was 4%).
  • Vanaf 2023 kent Rabobank een 80/90/100-regeling. Dit was een belangrijke wens van de leden van De Unie. Medewerkers kunnen 4 jaar voor de AOW-leeftijd vrijwillig 20% minder werken, je salaris wordt dan verminderd met 10% en je pensioenopbouw blijft ongewijzigd. Hiermee kunnen medewerkers voorafgaand aan hun pensioen een stap terug doen. We verwachten hiermee ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in deze leeftijdsgroep terug te kunnen dringen.
  • Maak je vanaf 1 januari 2023 gebruik van de Wet Betaald Ouderschapsverlof (voor een kind dat geboren is op of na deze datum) dan betaalt de Rabobank de eerste vier weken van het verlof volledig door.
  • Vanaf 1 juli 2022 (dus nog in de looptijd van de huidige cao) ontvang je maandelijks een internetvergoeding van € 40,00 netto per maand.
  • Het sociaal plan wordt verlengd, zodat het sociaal plan gelijktijdig met de nieuwe cao afloopt.

Meld je nu aan voor een jaar gratis lidmaatschap en je bent altijd direct op de hoogte!

Pensioen

Om de wijziging in de pensioenregeling goed uit te leggen wordt een video opgenomen. Deze video wordt gepubliceerd op het intranet van de Rabobank, zodat jij het rustig in je eigen tijd kunt bekijken.

Nieuw Pensioenstelsel

We maken een grote stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel, conform de Wet Toekomst Pensioen die op 1 januari 2023 van kracht moet worden. Volgens deze wet moeten pensioenfondsen uiterlijk op 1 januari 2027 een regeling aanbieden die is aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Nieuwe regeling

De nieuwe pensioenregeling heeft een premie van in totaal 32%. Dat is iets minder dan de huidige pensioenregeling. De werknemersbijdrage in deze pensioenregeling is 5,5% van de pensioengrondslag. Deze bijdrage is jouw eigen geld en daarom mag je voor een deel van de premie (2% van de pensioengrondslag) de keuze maken als je dit deel liever nu als salaris ontvangt. Deze keuze maak je jaarlijks.

Werkgever

De werkgeverspremie is 21,5% van de pensioengrondslag. In totaal wordt er dus jaarlijks 27% van de pensioengrondslag voor jouw pensioen gespaard, tenzij je ervoor kiest om minder te sparen. Daarnaast betaalt de werkgever (net als onder de huidige regeling) de uitvoeringskosten van het pensioenfonds en de risicopremies voor arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Compensatieregeling

Ook gaat de Rabobank  compensatiekosten betalen. Omdat de nieuwe pensioenregeling voor sommige medewerkers lager uitvalt (medewerkers van 45 jaar en ouder) hebben we een compensatieafspraak gemaakt die geldt tot je pensioen of tot op het moment dat jij vertrekt bij de Rabobank. Deze compensatie wordt betaald als het nadeel zich echt voordoet.

Beschikbare premieregeling

De nieuwe pensioenregeling is een zogenaamde beschikbare premieregeling. Dit betekent dat het pensioenfonds geen toezegging doet over de hoogte van jouw pensioenuitkering. De pensioenpremie wordt belegd en je krijgt informatie over de hoogte van jouw kapitaal. In dit stelsel loop je wel meer risico’s, maar in economisch goede tijden wordt jouw kapitaal sneller meer waard.

Bestaande rechten

Het pensioen dat je tot en met 2022 hebt opgebouwd bij het Rabobank Pensioenfonds blijft daar staan en wordt goed verzorgd door het pensioenfonds. We gaan praten over het wel of niet inbrengen van het opgebouwde pensioenvermogen met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Hier is nog geen besluit over genomen.

Meld je nu aan voor een jaar gratis lidmaatschap en stem direct mee!

Contact

Heb je vragen, neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel via telefoonnummer: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid