De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: onderhandelingsresultaat cao fase 3

08 juli 2024

Op maandag 8 juli 2024 heeft De Unie, samen met de andere vakorganisaties, een onderhandelingsresultaat bereikt met Rabobank. De kaderledenvergadering van De Unie heeft besloten het resultaat met een positief advies aan de leden voor te leggen.

Word nu gratis Rabo-lid en stem nog mee!

 

Inhoud van het onderhandelingsresultaat

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat kun je hier lezen.

  • Een verbetering in de 80-90-100 regeling, medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2025 vijf jaar voor de AOW-leeftijd (67 jaar en 3 maanden) van deze regeling gebruikmaken;
  • We verbeteren GROW;
  • Gedurende de looptijd van de cao wordt een leeftijd gerelateerde afbouwregeling nachtdiensten ingevoerd;
  • Gedurende de looptijd van de cao worden de mogelijkheid om het ontwikkelingsbudget in te zetten verbreed;
  • We hebben studieafspraken waarmee we een goede opstap maken voor de onderhandelingen voor de volgende cao.

Aanpak van het cao-overleg

De onderhandelingen voor de cao 2024-2025 zijn in drie delen opgeknipt. Dat doen we normaal niet, maar het was een uitdrukkelijke wens van De Unie om de onderhandelingen over de structurele salarisverhoging naar voren te halen. Daarnaast vonden we het belangrijk om de onderhandelingen over de pensioenregeling apart te kunnen voeren. Het voordeel van apart overleg over pensioen is dat daardoor de communicatie ook alleen over pensioen gaat, waardoor leden beter betrokken konden worden bij dit onderwerp (dat voor veel leden best ingewikkeld is).

Voor het overleg over fase 3 is door De Unie, in overleg met de kaderleden, een overzichtelijke agenda opgesteld. Dit heeft geholpen om het overleg over deze fase, met slechts een week tijdsoverschrijding, positief af te kunnen ronden.

Studievoorstellen

Voor fase 3 zijn door De Unie een aantal onderwerpen voorgesteld in de vorm van een studievoorstel. We hebben vertrouwen gekregen in deze werkwijze. De studie over het onderwerp GROW, die al lange tijd in de cao staat, ontwikkeld zich positief. We zijn er nog niet, maar De Unie is nu een serieuze gesprekspartner van de Rabobank bij dit onderwerp en onze ideeën worden goed meegenomen in de doorontwikkeling van GROW. De aanpak via een gezamenlijke studie heeft ook goed gewerkt om te komen tot een afbouwregeling voor medewerkers van 60 jaar en ouder die willen stoppen met nachtdiensten.

De onderwerpen die voor deze cao door De Unie als studieonderwerp zijn ingebracht, zijn allemaal gehonoreerd. In het overleg is ook duidelijk gebleken dat de Rabobank dit ook belangrijke onderwerpen vindt. Om voortgang te waarborgen zijn ook opleverdata vastgelegd. Tijdens de onderhandelingen is, als voorbereiding, goed doorgesproken wat de gezamenlijke werkgroep gaat onderzoeken.

Positief advies

We hebben een enerverend cao-jaar achter de rug. In fase 1 is een zeer mooi resultaat bereikt, onder andere een salarisverhoging van bij elkaar opgesteld 9,75% uitbreiding van het aantal verlofuren en verlenging van het sociaal plan tot en met 30 juni 2025.

In fase 2 hebben we een flexibele pensioenregeling af kunnen spreken. Deze optie sloot het beste aan bij de voorkeur van de leden van De Unie.

De cao wordt afgerond met de afspraken voor fase 3 die De Unie nu ter stemming voorlegt.

Als je de afspraken voor fase 1, 2 en 3 samenvoegt en als één geheel neemt, dan is het een onderhandelingsresultaat dat zeker een positief advies verdiend. Er is echt veel bereikt. Daarom willen we de leden vragen ook akkoord te gaan met fase 3.

Stemmen

Onze leden hebben bericht gekregen dat zij tot en met dinsdag 30 juli 2024 kunnen stemmen. De uitslag van de stemming wordt op 31 juli 2024 bekend gemaakt.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met onze belangenbehartiger Inge de Vries via: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid