De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Leden De Unie stemmen over het pensioen-onderhandelingsresultaat

10 juni 2024

De Unie heeft samen met de andere vakorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt met de Rabobank. We hebben de leden eerder geïnformeerd over het  concept-onderhandelingsresultaat, wil je deze informatie nog eens terugkijken? Dat kan hier. Zoals aangegeven zou de volgende stap in het proces zijn het overleg met het pensioenfonds en met de vereniging van gepensioneerden.

Overleg over het concept onderhandelingsresultaat?

Dit overleg heeft geleid tot een aanpassing. Het pensioenfonds heeft gevraagd om een beperkt budget vanuit de buffer om gericht groepen te kunnen compenseren, indien dit naar de mening van het pensioenfonds noodzakelijk is. Het pensioenfonds is gehouden om zorg te dragen voor een evenwichtige transitie. Cao-partijen hebben dit verzoek overgenomen. De Unie vindt het begrijpelijk en verstandig dat het pensioenfonds financiële ruimte (0,1% van het vermogen van het fonds en 0,2% van het vermogen mits voldoende onderbouwd) krijgt om zijn wettelijke taak uit te kunnen voeren. Het woord is nu aan de leden van de vakorganisaties.

Het is nu aan de leden

De Unie legt het onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan de leden. Met dit onderhandelingsresultaat geven we uitvoering aan de Wtp. De keuzes die gemaakt zijn door cao-partijen in overleg met het pensioenfonds moeten leiden tot een evenwichtige overgang van de pensioenregeling.

De leden met een Compleet of Extra lidmaatschap ontvangen deze week een stemformulier. Stemmen is mogelijk tot en met zondag 23 juni 2024.

Informatie

Uiteraard wil je weten waar je over stemt, wat houden de gemaakte pensioenafspraken precies in? We hebben verschillende informatiemiddelen voorbereid.

  • In opdracht van cao-partijen is een korte animatiefilm gemaakt waarin pensioen in begrijpelijke termen wordt uitgelegd.
  • Je kunt ook de overzichtelijke samenvatting van de gemaakte afspraken lezen.
  • Het onderhandelingsresultaat bevat de afspraken tussen Rabobank en vakorganisaties.
  • Hier kun je de tekst van het transitieplan nalezen.

De Unie organiseert een online ledenbijeenkomst op donderdag 20 juni waarin we de vragen van leden bespreken. Je kunt je hier opgeven, vergeet niet om jouw vraag in te vullen in het aanmeldformulier.

Ledenbijeenkomst De Unie

Datum:                 donderdag 20 juni 2024
Tijd:                      17.00 – 18.00 uur
Locatie:                online
Aanmelden:         via dit formulier
Vragen:                 vul je vragen in bij het aanmeldformulier

Contact

Heb je vragen over dit bericht, of wil je je vraag liever niet via de ledenbijeenkomst bespreken. Neem dan contact op Inge de Vries (belangenbehartiger). Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid