De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank cao-overleg fase 3 gestart

06 juni 2024

Op dinsdag 4 juni 2024 is fase 3 van het cao-overleg gestart. Met deze laatste fase sluiten we de cao-onderhandelingen Rabobank 1 juli 2024 – 30 juni 2025 af.

Word gratis lid!

 

Voorstellenbrief De Unie

Voorafgaand aan het cao-overleg heeft De Unie, samen met de andere vakorganisaties, een voorstellenbrief opgesteld. Door samen te werken met de andere vakorganisaties verwachten we het overleg te kunnen bespoedigen en focus aan te brengen in de onderhandelingen. Dit heeft geresulteerd in zeven voorstellen, waarvan enkele vooral studieafspraken zijn. De Unie heeft de concept-voorstellenbrief op enkele punten aangepast, op verzoek van de leden. Met name de wens om de 80/90/100-regeling eerder in te laten gaan dan vier jaar voor de AOW-leeftijd werd nadrukkelijk door de leden ingebracht. Dit onderwerp is toegevoegd aan de voorstellenbrief.

Voortgang overleg

Het cao-overleg is gestart met de presentatie van de voorstellenbrief. Over de verschillende onderwerpen is gediscussieerd met Rabobank. De sfeer in het overleg was goed, er werd over en weer serieus naar elkaar geluisterd. Bij de bespreking van de nachtdienstenregeling heeft De Unie ook aandacht gevraagd voor de medewerkers die bereikbaarheidsdiensten draaien. De vergoeding voor deze diensten is al jaren niet meer geïndexeerd en loopt inmiddels behoorlijk achter bij de vergoeding die andere banken betalen. Er zijn nog geen inhoudelijke afspraken gemaakt. Waarschijnlijk kunnen we na het volgende cao-overleg meer vertellen.

Pensioen

De onderhandelingen over de pensioenregeling (fase 2) zijn bijna afgerond. De afspraken tussen cao-afspraken behoeven weinig aanpassingen. Dit betekent dat we de nieuwe pensioenregeling nu ter stemming voor kunnen leggen aan de leden (met Compleet of Extra lidmaatschap). Begin volgende week ontvangen de leden van De Unie een stemformulier.

Word gratis lid!

 

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met de belangenbehartiger Inge de Vries op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid