De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank cao-onderhandelingen: nog geen resultaat

28 juni 2024

Op woensdag 26 juni 2024 heeft De Unie samen met de andere vakorganisaties het cao-overleg met Rabobank hervat. Jammer genoeg is het nog niet gelukt om een onderhandelingsresultaat te bereiken. Er is wel voortgang in het overleg maar in de ogen van De Unie nog niet voldoende om als onderhandelingsresultaat aan onze leden te presenteren.

Word gratis lid!

 

Voortgang van het overleg

Mobiliteit en Grow zijn voorbeelden in onze voorstellenbrief die vooral gericht zijn op het maken van studieafspraken. Deze werken we gezamenlijk met de Rabobank uit, met de intentie om in de volgende cao-onderhandelingen (start medio maart 2025) voldoende informatie te hebben om een cao-afspraak te kunnen maken. Een studieafspraak is een belangrijke stap in het proces. Vaak is veel tijd nodig om een onderwerp voldoende uit te kunnen diepen, de gevolgen te overzien en de inbedding in de complexe Rabobank-organisatie goed te regelen. In een gezamenlijke studie kan De Unie optimaal invloed uitoefenen op het nieuwe beleid. Op veel van de studieafspraken kunnen we tot afspraken komen met Rabobank.

We hebben een onderwerp moeten laten vallen. In de voorstellenbrief hebben we het verzoek opgenomen om medewerkers met studieschulden te ondersteunen door hen in staat te stellen de aflossing uit het brutosalaris te betalen. Een dergelijke constructie loopt via de werkkostenregeling. De werkkostenregeling (WKR) is een (beperkte) fiscale ruimte die werkgevers kunnen gebruiken om belastingvrij verstrekkingen te doen.  De Rabobank heeft echter geen ruimte meer in de werkkostenregeling. Bijvoorbeeld de bijdrage duurzaamheid van 1.250,- euro per persoon neemt een grote hap uit de WKR.

Volgende stap

Het is natuurlijk jammer dat het niet gelukt is om voor 1 juli 2024 de cao af te ronden.
Partijen hebben vastgesteld dat er meer tijd nodig is om een aantal onderwerpen nader te onderzoeken. Begin juli wordt hier verder over gesproken.

Word gratis lid!

 

Whatsapp-kanaal

Natuurlijk houden wij je op de hoogte via onze website, nieuwsbrieven en sociale mediakanalen. Maar wij willen je nog sneller informeren over alles wat De Unie doet bij de Rabobank. Daarom vanaf nu ook via whatsapp. Hiervoor is een speciaal “De Unie voor Rabobank” whatsapp-kanaal in het leven geroepen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid