De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: cao, pensioen en Obvion

02 november 2020

Dinsdag 27 oktober hebben De Unie, Rabobank en de andere vakorganisaties verder gesproken over een nieuwe cao per 1 januari 2021. In deze ledenbrief een update daarover maar ook aandacht voor pensioen en de stand van zaken bij Rabobankdochter Obvion.

Cao-onderhandelingen

Deze onderhandelronde waren wij aan de beurt om een voorstel te doen over thuiswerken en inzetbaarheid. Met de goede inbreng van de leden en medewerkers hebben we de bank ons voorstel over thuiswerken gedaan. Daarin onder andere punten die te maken hebben met de werk/privé-balans, arbo, werkplek en vergoeding. De bank komt hier bij ons op terug.

We hebben cijfers gekregen over het ontwikkelbudget. 71% van de medewerkers heeft gebruik gemaakt van het ontwikkelbudget in 2017 en ruim 76% heeft gebruik gemaakt van het ontwikkelbudget in 2018. Het budget 2019 kan op dit moment nog besteed worden, maar hier zien we een aanzienlijke daling. Tot 1 augustus dit jaar heeft 32% van de 22.500 Rabo’ers er aanspraak op gemaakt. Over het onbenutte deel van het ontwikkelbudget willen we afspraken maken met de bank. Daarnaast hebben we de bank een voorstel gedaan over een hoger ontwikkelbudget, tijd om te ontwikkelen en een langere bestedingsduur. De bank neemt de punten mee en komt op inzetbaarheid terug bij ons.

Vervolg en digitale participatie

We hebben 9 november, 26 november en 10 december staan om verder te onderhandelen voor een nieuwe cao per 1 januari 2021. We organiseren op die data ook weer een digitale inloopsessie met inschrijving vooraf. Tijdens een inloopsessie wordt toegelicht waar cao-partijen het over hebben en er is de mogelijkheid om daar vragen over te stellen.

De drie vakorganisaties organiseren ook twee gezamenlijke digitale vergaderingen over de cao-onderhandelingen. Op woensdag 11 en donderdag 12 november van 19.30-21.00 uur kunnen leden en Rabo’ers die vriend of volger van de RaboBonden zijn deelnemen via MS Teams. Bekijk de uitnodiging via deze link en/of meld je gelijk aan met je emailadres van Rabo of Obvion via https://lnkd.in/e4mgArD.

Pensioen

Nadat we in juli tot een onderhandelingsresultaat waren gekomen, is er nu ook overeenstemming bereikt met het Rabobank Pensioenfonds over aanpassingen in de pensioenregeling voor 2021 en 2022. Op de website van het pensioenfonds lees je hier meer over .

Obvion

Vrijdag 30 oktober 2020 heeft De Unie samen met de andere vakorganisaties een digitaal overleg gehad met directievoorzitter Carlo van Kemenade, HR-manager Rob Senden en OR-leden Daniël de Vries en Danny Huijnen over de stand van zaken bij Rabodochter Obvion.

De directie gaf aan dat uit een medewerkersenquête blijkt dat meer dan 90% tevreden thuis werkt. Er is wel grote behoefte aan een vergoeding voor thuiswerken en werkplekbenodigdheden zoals een headset en wifi-versterker. De OR bevestigde deze druk ook vanuit de medewerkers. Obvion wil na corona een aantal dagen thuiswerken en een aantal dagen op kantoor werken voor de onderlinge binding. Hoe die verhouding precies gaat worden, is nog niet bepaald.

Het ziekteverzuim bij Obvion is van 2,8% in april naar 3,5% gegaan. De aard van het ziekteverzuim verandert door thuiswerken en corona ook een beetje. HR-manager Rob Senden pakt dit verder op met de nieuwe arbodienst van Obvion.

Ten opzichte van 2018 heeft Obvion haar productie in 2020 verdubbeld naar ongeveer 5 miljard en dat met de huidige personeelsformatie. Directievoorzitter Carlo van Kemenade ziet ook nog mogelijkheden in de markt om hier verder in te groeien naar 7 miljard. De ambitie is daarnaast om door verdere digitalisering op een kostenniveau van 20 basispunten te komen in 2024/2025.

Contact

Als je wilt reageren op deze ledenbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je mij bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of via mijn telefoonnummer 06-5252 2074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling service center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op deze website. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Rabobank cao onderhandelingsresultaat

De cao-onderhandelingen tussen Rabobank, De Unie en de andere vakorganisaties hebben dinsdag 14 november 2023 tot een onderhandelingsresultaat voor een…

Word gratis lid