De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

PLUS en Coop supermarkten: Overleg sociaal plan gestart

05 november 2021

Op donderdag 4 november hebben we weer overleg gehad met de directie van Plus en Coop over het sociaal plan voor de fusie. Het was een prettig en constructief gesprek. We hebben op hoofdlijnen over de inhoud van het nieuwe sociaal plan gepraat. Hier volgen de belangrijkste punten uit het overleg, de rol van de ondernemingsraad (OR) en de openstaande punten voor 13 november.Als eerste op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Plus/Coop? Meld je hier gratis aan!

Aanleiding

Het gaat over het samenvoegen van de servicekantoren in Velp, Utrecht en Almere naar het huidige kantoor in Utrecht. De verwachting is dat er ongeveer 100 mensen hun huidige baan kunnen verliezen en of ineens verder moeten reizen.

Sociaal plan 2020 Oss

De directies willen het sociaal plan dat van toepassing was op de overgang naar één centraal distributiecentrum in Oss, gebruiken als basis voor het nieuwe sociaal plan. Wij vinden dat een goed idee. Alle medewerkers worden dan gelijk behandeld.

Ontslagvergoeding

We willen goede afspraken maken over de ontslagvergoeding. Het uitgangspunt is dat de Transitievergoedingsregeling uit het vorige sociaal plan van toepassing wordt. Deze regeling is aanzienlijk beter dan de huidige Transitievergoeding. Dit is vast een winstpunt.

Reistijd

We willen goede afspraken maken over wanneer een andere baan “passend” is. Zeker wat de reistijd betreft. De directie wil rekenen met de reistijd volgens een routeplanner. Ik, belangenbehartiger Gerard van der Lit, heb in ieder geval aangegeven dat we gezien de dagelijkse files van en naar  Utrecht hier ook rekening mee moeten houden. Een goede “thuiswerkregeling” zou ook een oplossing bieden.

Passend werk

Een ander punt is waar we het zeker nog over moeten hebben, wat nu een passende functie is. Er gaan namelijk zeker ook nieuwe functies ontstaan. Dit gaat niet alleen voor de Coop-medewerkers gevolgen hebben, maar ook voor de Plus-medewerkers. Er zullen dubbelfuncties ontstaan en wie mag er dan blijven? In het concept staan ook onderdelen over outplacement, scholing, juridische kosten, het non-concurrentiebeding, sollicitatieverlof en dergelijke.

De OR

Na afloop hebben we ook met een delegatie van de OR van COOP om de tafel gezeten. In een eerder overleg hadden we afgesproken dat we elkaar op de hoogte zouden houden van de keuzes die we gaan maken. Ook zouden we een personeelsbijeenkomst houden om meer informatie op te halen. Inmiddels heeft de OR al positief geadviseerd over de fusie. Zij hebben dit gedaan om hun moverende redenen. Dit is verder prima. Helaas is er geen personeelsbijeenkomst geweest en die gaat er ook niet meer komen. Met de OR van Plus willen we nog een afspraak in gaan plannen.

Vervolg

Mocht jij toch nog vragen hebben met betrekking tot het sociaal plan, stuur me dan een e-mail via gerard.van.der.lit@unie.nl. Dan neem ik alle input mee in het gesprek van donderdag 18 november aanstaande. Daarna informeer ik je weer uitgebreid over de stand van zaken van dat moment.

 

[print_link]

Word gratis lid