De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Philips: Laatste stand van zaken cao-onderhandelingen

08 juli 2024
Philips High Tech Campus Eindhoven

Wij willen je informeren over de huidige stand van zaken rondom de cao-onderhandelingen met Philips. Helaas moeten we je laten weten dat het overleg over een nieuwe cao is opgeschort. De reden hiervoor is dat het openingsbod van Philips onoverbrugbaar ver afstaat van de eisen die wij als vakbonden hebben gesteld.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Loonbod

Tijdens de onderhandelingen op 3 juli 2024 heeft Philips een loonbod gepresenteerd dat volgens hen is afgestemd op de Nederlandse arbeidsmarkt en de financiële situatie van het bedrijf. Het openingsbod van Philips staat helaas ver af van onze voorstellen. Hieronder een samenvatting van hun bod:

 • Een loonsverhoging van 2% bij een looptijd van 15 maanden van 1 juli 2024 (1,6% op 12 maand basis)
 • Verbetering van de bonusregeling
 • Verbeteringen in regelingen voor reiskostenvergoeding, opleidingsbudget, aanvullend geboorteverlof, rouwverlof en verlofregelingen.
 • Focus op ‘modernisering’ en ‘standaardisering’ van bestaande regelingen, zonder duidelijke verbeteringen voor medewerkers
 • Vier studies naar het WKR-budget, waar-je-werkt-vergoeding, salarissysteem inclusief variabel salaris en werkdruk.

Onze reactie

De vier bonden hebben duidelijke voorstellen ingediend die gericht zijn op het verbeteren van jullie koopkracht. Ook hebben we – mede naar aanleiding van de voorgenomen reorganisatie in Drachten – verbetervoorstellen ingediend ten aanzien van het centraal sociaal plan zoals een financieel vangnet bij interne herplaatsing in een lagere functie , een retentiebonus en het opnemen van tijdelijke werknemers onder het sociaal plan.

Daarnaast hebben we onder meer voorstellen gedaan voor:

 • Verbetering van de werkdruk en werk-privébalans
 • Uitbreiding van het duurzame inzetbaarheidsbeleid
 • Invoering van een 80-90-100-regeling als minimumregeling voor generatiebeleid
 • Verhoging van de reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding
 • Invoering van een klimaatbudget voor medewerkers
 • Ondersteuning voor jonge medewerkers met studieschulden
 • Uitbreiding van het rouwverlof

Conclusie

Het huidige bod van Philips voldoet bij verre na niet aan de behoeften van onze leden en de bijdrage die medewerkers dagelijks leveren aan Philips. De kloof tussen het aanbod van de werkgever en onze eisen is te groot om op dit moment verder te praten.

Hoe nu verder?

We betreuren deze impasse, maar blijven vastberaden om een eerlijke en rechtvaardige cao voor alle Philips-medewerkers te bereiken. We zullen de komende tijd gebruiken om met onze leden te overleggen over mogelijke vervolgstappen. We roepen Philips op om met een significant beter bod te komen, zodat we de onderhandelingen op een constructieve manier kunnen hervatten.

Ledenvergaderingen na de zomervakantie

We houden onze leden op de hoogte van verdere ontwikkelingen en zullen direct na de zomervakantie ledenvergaderingen organiseren om de situatie te bespreken en  vervolgstappen te bepalen.

Jullie steun en betrokkenheid zijn cruciaal in dit proces. Samen sterk voor een eerlijke cao!

Deel dit bericht met je collega’s, ook als ze (nog) geen lid zijn van De Unie. Hoe meer leden zich inzetten, hoe sterker we staan. Nodig daarom je collega uit om ook lid te worden van De Unie. Dat kan heel eenvoudig door hier te klikken. Daar worden jullie allebei beter!

Contact

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met onze belangenbehartiger Suat Koetloe via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel naar 06-5252 2061.

 

Gerelateerde berichten

Philips: Cao-onderhandelingstraject

Met verbazing en teleurstelling hebben de vakbonden kennisgenomen van het besluit van Philips om het cao-overleg op 29 mei jongstleden op…

Word gratis lid