De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Philips: Afbouw productie en personeel Philips Drachten

12 juni 2024

We hebben onze leden in onze laatste nieuwsbrief geïnformeerd over het opschorten van de cao-onderhandelingen door Philips. De reden daarvoor werd ons op dat moment niet verteld.

WORD LID

 

Overheveling productie en afbouw werkgelegenheid

Inmiddels heeft de werkgever ons medegedeeld wat de reden hiervoor is: Philips gaat de werkgelegenheid in Nederland wederom afbouwen door een deel van de productie van moeder en babyproducten in Drachten over te brengen naar Indonesië. Volgens Philips is de kostprijs van deze producten enorm gestegen waardoor Philips niet goed kan concurreren met andere bedrijven op de markt. Philips verwacht dat de productie in het buitenland goedkoper is.

Verder blijft alle productie van scheerapparaat-koppen in Nederland. Maar voortaan zal in Drachten alleen assemblage van volledige scheerapparaten voor de Europese markt plaatsvinden. Voor de Aziatische markt zal deze assemblage naar China verhuizen.

Door deze actie zullen 200 flexibele krachten en 200 vaste medewerkers binnen nu en twee jaar hun baan verliezen. Als vangnet is er het centraal sociaal plan dat tot eind 2025 geldig is. Philips heeft inmiddels aangegeven dat zij dit centraal sociaal plan met enkele aanpassingen zou willen verlengen na het einde van de looptijd.

Gevolgen malaise slaapapneu apparaten

Als tweede mededeling gaf Philips aan dat zij vanwege de malaise rondom de slaapapneu-apparaten flinke financiële voorzieningen heeft moeten treffen in Amerika. Er zijn ongeveer 10 miljoen apparaten vervangen. Daarnaast worden schadeclaims van consumenten en bedrijven gecompenseerd. De kosten hiervan lopen al in de miljarden terwijl er ook nog rechtszaken tegen Philips lopen in andere landen.

Tegenvallende orderintake

Daarnaast is er aangegeven dat de orderintake al een aantal kwartalen achterloopt. Zolang dit niet verbetert, blijft Philips bezuinigen op de kosten.

Verwachting loonbod

Naar aanleiding van de hierboven genoemde redenen geeft Philips aan dat zij haar loonbod voor een nieuwe cao aanpast. Met andere woorden, het loonbod van de werkgever zal ver beneden de loonvraag van de vakbonden liggen. De werkgever zal ons haar loonbod tijdens de volgende cao-ronde begin juli laten weten.

Niets nieuws?

Misschien zijn we niet erg verrast door deze mededelingen van de werkgever omdat we helaas gewend zijn geraakt aan dit soort bezuinigingsmaatregelen door het overbrengen van productie naar het buitenland en afbouw van personeel. We vinden het echter wel uitermate zorgelijk dat Philips wederom een deel van de resterende productie in Nederland afbouwt en zo het toekomstperspectief van deze trouwe werknemers bij Philips schaadt.

Nieuw is wel dat de afbouw van werkgelegenheid in het verleden nooit een argument is geweest om de cao-onderhandelingen stop te zetten en geen loonbod uit te brengen. We vragen ons af waar dit eindigt en zijn benieuwd naar de reacties op deze gang van zaken.

WORD LID

 

Hoe verder?

Dit is in het kort wat wij van de werkgever als argumentatie hebben vernomen om de lopende cao-onderhandelingen te pauzeren. We zullen de cao-onderhandelingen op 3 juli aanstaande hervatten. Direct daarna zullen de leden informeren over de uitkomst hiervan.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Suat Koetloe via suat.koetloe@unie.nl of bel met
06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Philips: Cao-onderhandelingstraject

Met verbazing en teleurstelling hebben de vakbonden kennisgenomen van het besluit van Philips om het cao-overleg op 29 mei jongstleden op…

Word gratis lid