De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Periodiek overleg NN group

16 juli 2020

De Unie heeft regelmatig overleg met jouw werkgever over de actuele ontwikkelingen bij NN-group. Het laatste overleg vond plaats op 15 juli 2020. Hieronder lees je wat zoal besproken is tijdens dit overleg. Daarnaast geef ik informatie over andere actualiteiten die voor jou van belang kunnen zijn.

Periodiek overleg

In het periodiek overleg is in algemene zin gesproken over het Vitaliteitsbeleid van NN en over de uitvoering van de particaptiewet. Ook is uitgebreid gesproken over de inrichting van de nieuwe afdeling Learning en Development. De HR-afdeling van NN heeft een grote reorganisaties doorgemaakt, waarin veel medewerkers van functie zijn gewisseld of het bedrijf verlaten hebben. Langzamerhand krijgt de HR-afdeling weer vorm. Dit is belangrijk als we in het komende cao-onderhandelingen ook nieuw beleid willen vormen.

Vivat

Door de overname van een deel van de Vivat portefeuille komen een groot aantal collega’s van Vivat over naar NN divisie Schade en Inkomen. De feitelijke overstap van deze collega’s is op 1 oktober 2020 of op 1 januari 2021, de laatste groep komt over op 1 april 2021. De komende periode zullen integratieadvies aanvragen worden behandeld. Bij deze integratie kan boventalligheid ontstaan, zowel onder de medewerkers die van Vivat afkomstig zijn als onder de medewerkers die al langer bij NN-group werken. Leden die boventallig worden als gevolg van deze integratieadviesaanvragen kunnen een beroep doen op de juridische bijstand van De Unie. Ook kan De Unie advies geven over de mogelijkheden die NN biedt om intern of extern een andere baan te vinden.

Inspiratiesessies

In de NN-cao is afgesproken dat NN en de vakorganisaties samen inspiratiesessies organiseren. Het doel van de inspiratiesessie is om medewerkers informatie te geven en te laten ervaren hoe de cao-bepalingen door de medewerkers gebruikt kunnen worden. Veel rechten en mogelijkheden die de cao biedt worden weinig gebruikt omdat ze relatief onbekend zijn.

De inspiratiesessies worden in het najaar gepland, naar alle waarschijnlijkheid worden het online-sessies. Zijn er onderwerpen waar jij graag over geïnspireerd wilt worden? Neem dan contact met mij op. De komende weken wordt gewerkt aan de voorbereiding van de inspiratiesessies.

Pensioen

Het Pensioenfonds ING (PFI), waarin circa 4.000 NN-medewerkers een deel van hun pensioen hebben opgebouwd, heeft de deelnemers bericht dat de indexering over 2020 wordt uitgesteld. Op 1 juli 2020 zijn de NN-salarissen met 3% verhoogd. De normale gang van zaken is dat de opgebouwde pensioenen worden geïndexeerd met hetzelfde percentage. Het besluit van het bestuur van PFI om de indexering uit te stellen is ingegeven door de onzekerheid over evenwichtige belangenbehartiging. PFI moet behalve de NN-medewerkers ook de ING-medewerkers en de slapers en gepensioneerden indexeren. De Unie heeft inmiddels overleg gehad met het bestuur van PFI. Het eerste resultaat van ons overleg is de bevestiging dat als de indexering 2020 wordt doorgevoerd dit met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 zal worden berekend. Het voorbehoud dat PFI maakt moet het pensioenfonds maken in hun rol. Vanuit De Unie is er vertrouwen dat de indexering voor de actieve deelnemers kan worden betaald. Voor dit soort problemen is namelijk in 2014 een egalisatiefonds ingericht en daardoor zijn de financiële middelen aanwezig die indexering voor de actieve deelnemers mogelijk maken.

De Unie heeft ook het overleg met het NN-CDC-pensioenfonds opgestart. De lage rente stelt alle pensioenfondsen voor een uitdaging. Het CDC-pensioenfonds van NN is daarop geen uitzondering.

Covid-19 maatregelen

NN werkt aan het terug-naar-kantoor-beleid. Vooralsnog wordt er uitgegaan van vrijwillige op kantoor werken. De nadruk in de discussie ligt op gezondheid en veiligheid.

In de praktijk zie je dat kleinere verzekeraars inmiddels weer grotendeels vanuit de kantoorlocaties werken. Maar voor een organisatie als NN is dit moeilijker te realiseren omdat grote kantoren en de afhankelijkheid van het openbaar vervoer in de huidige situatie een hindernis blijken te zijn. De Unie heeft in het overleg ingebracht dat de positieve ervaringen met thuiswerken belangrijk zijn bij het creëren van een nieuw evenwicht tussen werken op kantoorlocatie en thuiswerken.

Partnerverlof

Op 1 juli 2020 is de wet WIEG in werking getreden. Deze wet regelt het geboorteverlof dat vaders kunnen genieten in verband met de geboorte van een kind. NN had voorgesteld om de partnerverlofregeling in de cao te vervangen door een verbeterde geboorteverlofregeling. De Unie heeft dit voorstel voorgelegd aan de leden. De uitslag was positief, een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met een tussentijdse wijziging van de NN-cao. Inmiddels heeft NN de nieuwe regeling gepubliceerd.

Voorbereiding cao-overleg

Om de cao-onderhandelingen voor te bereiden heeft De Unie een enquête onder de leden uitgezet. Veel leden hebben de enquête al ingevuld. Dank je wel daarvoor, Een goed beeld van de ideeën en gevoelens van de leden helpt ons bij het opstellen van de concept-voorstellenbrief.

Jouw mening

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb jij informatie die je met De Unie wilt delen? Geef je mening door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel via 06-5252 2091.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid