De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Periodiek overleg NN Group

06 februari 2020

De Unie heeft regelmatig overleg met NN Group over de ontwikkelingen bij het bedrijf. In dit periodiek overleg bespreken we de uitwerking van studieafspraken in de cao, de ontwikkelingen bij het bedrijf en onderwerpen die De Unie namens de leden agendeert. Hieronder is te lezen wat besproken is tijdens het periodiek overleg van 5 februari 2020.

Reorganisaties

In het laatste kwartaal van 2019 zijn de HR-afdelingen van NN Group ingrijpend gereorganiseerd. De HR-organisatie is nu overzichtelijker en eenvoudiger aan te sturen. Normaal wordt in de periode tussen twee cao-onderhandelingen in, veel werk verzet. In de cao zijn afspraken gemaakt die uitgewerkt moeten worden. De ontwikkelingen in het bedrijf vragen wellicht om nieuwe initiatieven. Door de reorganisatie is minder urgent werk blijven liggen. Inmiddels zijn binnen de HR-organisatie alle functionarissen benoemd. Veel medewerkers zijn vertrokken of hebben een andere functie gekregen. Tijdens het volgende periodiek overleg willen we een start maken met de cao-afspraken die nog uitgevoerd moeten worden.

Ook bij andere afdelingen worden adviesaanvragen uitgevoerd. NN Group meldt een groot aantal boventalligen als gevolg van verschillende adviesaanvragen in het concern. Ben jij boventallig? De Unie kan je helpen. Neem contact op met ons Service Center. Dit kan telefonisch via 0345-851 963 of stuur een e-mail naar sc@unie.nl.

WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Deze wet heeft als doel dat vast werk minder vast wordt en flexwerk meer vast. Bij NN Group wordt payrolling tegengegaan en krijgen medewerkers met een flex-contract na 1 jaar een contract met vaste uren aangeboden. Het bedrijf geeft aan te voldoen aan de wettelijke eisen. Meer informatie over de WAB vind je hier.

Volgende periodiek overleg

Het volgende periodiek overleg is op 11 maart 2020. We bespreken dan in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • Langer vitaal aan het werk blijven (één van de cao-afspraken).
  • Beloningssystematiek. De Unie heeft NN Group gevraagd inzicht te geven in het gebruik van de bandbreedte in de individuele salarisverhoging. Wij willen graag weten in hoeveel procent van de gevallen er afgeweken is van de 2,5% salarisverhoging en de motivatie bij de afwijking.

Loopbaanscan

In de cao hebben we afspraken gemaakt over loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Zo kun je kosteloos gebruik maken van onze loopbaanscan. Het aantal coaching-trajecten is helaas beperkt, dus wees er snel bij. Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kaderledengroep

Voor onze kaderledengroep zijn we op zoek naar versterking. De kaderledengroep bestaat uit gemotiveerde leden die regelmatig samenkomen om te discussiëren over ontwikkelingen bij NN, de arbeidsvoorwaarden en cao-vorming. De kaderledengroep signaleert zaken die bij NN spelen en bespreekt dit met mij. Die informatiepositie is belangrijk tijdens de regulier overleggen tussen het bedrijf en de vakorganisaties. Anderzijds vraag ik kaderleden om onderwerpen te peilen bij collega’s. Als jij interesse hebt, of een collega die wellicht interesse heeft, laat dit dan weten. We gaan heel graag het gesprek aan. Kaderleden dienen natuurlijk lid van De Unie te zijn, maar kunnen dit ook nog worden!

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van deze brief? Of is er informatie om met De Unie te delen? Neem dan contact op met mij. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, ben telefonisch te bereiken via 06-5252 2091 of stuur een e-mail naar: inge.de.vries@unie.nl.

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid