De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

periodiek overleg Achmea juni

12 juni 2020

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea. Het periodiek overleg op op 9 juni 2020 was een korte virtuele vergadering.

TOP
TOP (Talent, Opleiden, Presteren) is het nieuw beoordelings- en beloningssysteem van Achmea. Bij de introductie van TOP is vastgesteld dat er een cultuurverandering noodzakelijk is om TOP tot een succes te maken. De Unie blijft dit onderwerp daarom op de agenda van het periodiek overleg zetten, dan kunnen we de vinger aan de pols houden over de manier waarop TOP onderdeel gaat uitmaken van de dagelijkse praktijk van Achmea en in hoeverre cultuurverandering inderdaad plaatsheeft. De Unie heeft uitgebreid kunnen spreken met de projectleider TOP over de manier waarop deze ontwikkelingen gemeten worden. Het was goed om hier inhoudelijk over te kunnen discussiëren en daarmee het traject een stapje verder te kunnen helpen. Tenslotte wil je na drie jaar kunnen meten of TOP succesvol ingevoerd is en of de cultuurverandering voldoende is doorgevoerd. Op het periodiek overleg van november wordt de uitrol van TOP opnieuw in de discussie gebracht.

Werktijd
Achmea heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd om medewerkers mee te laten praten over de verplichte invoering van de 34-urige werkweek. Achteraf werd er door fnv en cnv over geklaagd dat een deel van deze bijeenkomsten overgenomen leek door medewerkers die tegen de verplichte invoering van de 34-urige werkweek zijn. Naast de vier keer negen-uur discussie die bij veel bijeenkomsten werd ingebracht, hebben ook veel medewerkers hun zorgen geuit dat het werk van 36 uur straks in 34 uur gedaan moet worden. Het is nog niet duidelijk in hoeverre Achmea bereid is te luisteren naar medewerkers die vraagtekens stellen bij het voorgenomen beleid. De planning voor vervolgstappen is:
-Juni publicatie Leidraad 34-urige werkweek
-Medio september 2020: keuzeronde overgangsuren 2020
-Tweede helft oktober 2020: keuzeronde voor werktijd in het Achmea systeem Select.

Gang van zaken Achmea
De reorganisaties die tijdens deze lockdown-periode worden doorgevoerd geven doorlopend gespreksonderwerpen.

De vakorganisaties hebben gevraagd of de reistijdbepalingen uit het sociaal plan kunnen starten op het moment dat medewerkers feitelijk naar de nieuwe standplaats gaan reizen, en niet zoals nu, op het moment dat de standplaatsverandering formeel ingaat. Achmea is hier echter niet toe bereid.
Reiskostenvergoeding;
Achmea heeft eenzijdig besloten de reiskostenvergoeding te onderbreken nu medewerkers in principe vanuit huis werken. Bij verschillende andere bedrijven maakt De Unie afspraken de reiskostenvergoeding te verlagen, maar niet helemaal te beëindigen omdat de vaste lasten van de auto wel doorlopen. Ook hebben we bij verschillende bedrijven inmiddels een tijdelijke thuiswerkvergoeding af kunnen spreken. Achmea blijkt echter niet bereid een deel van de gerealiseerde bezuiniging terug te geven aan de medewerkers.

Volgende periodiek overleg
Volgend periodiek overleg is op 9 juli 2020. Ook dit zal een kort online overleg zijn.

Vragen over zaken die bij Achmea spelen? Neem dan contact op met Inge de Vries
via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of telefonisch: 06 5252 2091.

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid