De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Overleg met ASML op 19 april 2021

21 april 2021

Op 19 april 2021 heeft De Unie weer overleg gehad met ASML. Op 6 april 2021 hebben De Unie en de andere vakorganisaties een eerste verkenning gedaan naar een mogelijk proces dat partijen in staat stelt om het gesprek over arbeidsvoorwaardenvorming te beginnen. Deze verkenning is op 19 april voortgezet.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Verslag overleg 19 april 2021

In het kader van deze verkenning heeft het onderzoeksbureau Innervoice-MWM2 de uitslag van de arbeidsvoorwaarden-enquête gepresenteerd. De vakorganisaties konden vragen stellen aan de onderzoeker. Hierdoor zijn alle vakorganisaties op een gelijk informatieniveau gebracht. De enquête geeft een representatief beeld van de mening van de werknemers van ASML. De Unie had de enquête al eerder zelf geadopteerd, maar dat gold niet voor alle vakorganisaties.

Visie ASML

Vervolgens heeft ASML inzicht gegeven in de belangrijkste conclusies die de werkgever heeft getrokken uit de enquête. ASML noemt drie beleidsterreinen waarop, blijkens de enquête, de medewerkers verbeteringen willen:

Balans werk-privé

 • Sabbaticalverlof
 • Geboorteverlof
 • Flexibiliteit in feestdagen
 • Generatiepact

Waardering en beloning

 • Winstdelingsregeling is geen onderwerp
 • Bandbreedte van de salarisschalen verlengen
 • Flexibelere groeitabel bij bepaling individuele salarisverhoging
 • Promotiecriteria moeten duidelijker

Duurzame inzetbaarheid

 • Vitaliteitsbeleid
 • Goed ontsluiten van bestaande middelen
 • Advies bieden voor persoonlijke ontwikkeling
 • Meerjarig programma om tot samenhangend duurzaam inzetbaarheidsbeleid te komen

Jouw werkgever heeft nog geen concrete voorstellen gepresenteerd. Dat zou ook niet passen in deze fase.

Volgende overleg

Op 26 mei 2021 hebben De Unie en de andere vakorganisaties een volgend gesprek met ASML.

Vragen?

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar Sjerp Holterman of Inge de Vries.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ASML: Start cao-overleg

De Metalektro-cao is inmiddels rond. Deze cao is ook op de medewerkers van ASML van toepassing. Dit heeft ASML ook…

Word gratis lid