De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Op weg naar een nieuwe UWV pensioenregeling thema 2

29 mei 2024

De huidige UWV pensioenregeling moet aangepast worden, omdat de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) nieuwe voorschriften voor pensioenregelingen geeft. Cao-partijen streven ernaar om 1 januari 2027 gereed te zijn met de transitie naar een nieuwe pensioenregeling. De streefdatum was aanvankelijk 1 januari 2026. Deze datum is in overleg met het pensioenfonds aangepast.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Informatie voor medewerkers

In de serie: Onderweg naar het principeakkoord pensioen 2024, informeert De Unie je over de veranderingen in het pensioen voor de UWV-medewerkers. Deze serie maken we samen met UWV en met de andere vakorganisaties. Wil je het eerste bericht en thema 1: Stabiele uitkering nog eens teruglezen? Dat kan hier en hier.

Thema 2 : Nabestaandenpensioen

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling bij UWV: het nabestaandenpensioen

In dit thema nemen we je mee in het nabestaandenpensioen. Als je overlijdt, krijgen je partner en kinderen een nabestaandenpensioen van het pensioenfonds. Hoe de hoogte van het nabestaandenpensioen wordt bepaald, verandert met de Wet Toekomst Pensioen (WTP). Wil je weten hoe dat zit? Lees verder!

Waarom nieuwe regels voor het nabestaandenpensioen?

Het nabestaandenpensioen kan per pensioenfonds anders zijn geregeld. In het nieuwe pensioenstelsel worden de regels eenvoudiger en eenduidiger. Hierdoor krijgen medewerkers beter inzicht hoe hun nabestaanden verzekerd zijn en kunnen ze pensioenregelingen beter met elkaar vergelijken.

Onderdelen van het nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen verdelen we in drie onderdelen:

  1. Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum;
  2. Partnerpensioen bij overlijden ná de pensioendatum;
  3. Wezenpensioen.

Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum

Het partnerpensioen is straks niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren bij UWV. Dat betekent dat het niet uitmaakt hoe lang je al deelneemt (en nog kunt deelnemen) aan de pensioenregeling. Het partnerpensioen is straks een percentage van je salaris. Hoe hoog dat percentage is, stellen cao-partijen vast in de nieuwe pensioenregeling. Dat is onderwerp van onderhandelingen. In de transitieplannen die al vastgesteld zijn bij andere bedrijven, gaat het vaak om een partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum van 30 – 35% van het salaris. Maar ook hogere en lagere percentages komen voor.

Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum

Het partnerpensioen na de pensioendatum verandert niet door de nieuwe wet. Het partnerpensioen is straks nog steeds een percentage van je pensioenuitkering. Je hebt op de pensioendatum de keuze om de hoogte van dit percentage aan te passen. Wat ook belangrijk is: het nabestaandenpensioen dat je onder de huidige pensioenregeling opbouwt bij UWV wordt overgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Dit geld blijft ten behoeve van jouw nabestaanden. Meer hierover kun je lezen in thema 3 van de serie Onderweg naar het principeakkoord pensioen 2024.

Wezenpensioen

Het Wezenpensioen is vooral van belang in geval van overlijden voor de pensioendatum. Het wezenpensioen is straks een percentage van je salaris op het moment van overlijden. Hoe hoog dat percentage is stellen cao-partijen vast in de nieuwe pensioenregeling. In de transitieplannen die al vastgesteld zijn bij andere bedrijven zien we vaak percentages rond de 10 – 15% van het pensioensalaris voor een half wees. Dit lijkt laag, maar is een behoorlijk hogere uitkering dan de huidige wezenuitkering. Overigens worden ook lagere percentages afgesproken. In de nieuwe regeling geldt een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor het wezenpensioen. Alle pensioenregelingen moeten deze eindleeftijd aanhouden.

Volgende thema

Het volgende thema: themanummer 3  gaat over de gevolgen van het omzetten van jouw huidige pensioen naar de nieuwe pensioenregeling onder het Wtp-stelsel (het zogenaamde ‘invaren’).

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op. Je kunt je vragen mailen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl of inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

UWV: teken de petitie!

Deze zomer vragen we de medewerkers van UWV om de petitie te tekenen. We willen dat zoveel mogelijk UWV medewerkers…

Word gratis lid