De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ONVZ: Onderhandelingen sociaal plan afgerond.

19 juni 2024

In dit bericht informeren wij je over het overleg tussen de vakorganisaties, HR en de directie van ONVZ op dinsdag 11 juni 2024, en het onderhandelingsresultaat voor een nieuw sociaal plan. Twee vertegenwoordigers van de OR waren daarbij aanwezig als toehoorder.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Vierde onderhandelingsronde

Na de eerste twee werksessies eind mei hebben we feedback ontvangen vanuit de achterban. Uit deze feedback bleek dat het nu duidelijk(er) is dat er iets moet gebeuren bij ONVZ. Wat nog onduidelijk is, is wat de betekenis hiervan voor iedereen is en dat er dubbele signalen zijn. Het huidige sociaal plan is te duur en niet marktconform, maar deze kosten worden alleen gemaakt als de medewerkers er gebruik van maken. Er zijn nu geen plannen voor een reorganisatie, maar een sociaal plan is wel noodzakelijk. Het bod van de directie is te laag om mee akkoord te gaan. We hebben deze feedback ook zo verwoord naar de directie en HR.

Bestuurslid Ivo van Dijk heeft ons verteld wat hij de medewerkers heeft voorgehouden. Er zijn nu nog geen nieuwe reorganisatieplannen. Er staat druk op het bedrijf om competitief te blijven voor de continuïteit van ONVZ. De bedrijfsvoering komt daarmee onder de loep te liggen. Er is een grote kans dat er binnen één tot twee jaar wel iets kan komen dat de 400 medewerkers zal raken. Voor 2024 is er in ieder geval geen reservering voor nieuwe reorganisaties in de begroting opgenomen.

Onderhandelingsresultaat

Tijdens de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan ging het om de duur, hoogte van de factor en de aftopping van de ontslagvergoeding. Na meer dan twee uur onderhandelen, schorsen en onderling beraad zijn we er met elkaar uitgekomen. De looptijd van het nieuwe sociaal plan is drie jaar vanaf 1 juli 2024. Hiermee dekken we een lange periode van (onvermijdelijke) reorganisaties af. Dit doen we met één factor voor iedereen, namelijk 1,7. Het maken van (verboden) onderscheid op leeftijd door het gebruik van categorieën is een juridisch probleem. De aftopping van de totale ontslagvergoeding gaat naar 150.000 euro in plaats van de door de directie voorgestelde 94.000 euro. Alle afspraken voor het nieuwe sociaal plan kun je teruglezen in het onderhandelingsresultaat.

Stemming en vervolg

We leggen dit onderhandelingsresultaat positief aan de leden voor. Zij kunnen stemmen tot en met woensdag 3 juli 2024. Als de leden instemmen, wordt de tekst van het sociaal plan aangepast en ondertekend. Het sociaal plan is dan geldig vanaf 1 juli 2024.

Contact

Als je contact wilt over dit bericht kan je de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en/of via 06-5252 2074.

Gerelateerde berichten

ONVZ: sociaal plan

Met dit bericht brengen we je op de hoogte van het overleg met ONVZ over een nieuw sociaal plan van…

ONVZ: Sociaal plan

In dit bericht brengen we je op de hoogte van de geplande overleggen met ONVZ over een nieuw sociaal plan….

Word gratis lid