De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Ontwikkelingen cao Achmea

08 januari 2020

De leden van De Unie hebben in meerderheid de cao-voorstellen van Achmea afgewezen. Voor onze leden waren de belangrijkste negatieve punten:

 

 • Structurele salarisverhoging blijft ver achter bij de ontwikkeling in de sector;
 • Het feit dat Achmea medewerkers wil dwingen minder te gaan werken, zowel de dwang als de te verwachten werkdrukstijging zijn belangrijke overwegingen om tegen te stemmen.
  Helaas hebben de leden van de andere vakorganisaties in meerderheid wel ingestemd met het voorstel van Achmea. Achmea heeft De Unie per e-mail medegedeeld dat wat hen betreft een cao tot stand is gekomen.

  34-urige werkweek

  Vooral de vele leden die werkzaam zijn in automatiseringsfuncties stemmen tegen omdat zij voorzien dat zij door de 34-urige werkweek feitelijk gaan inleveren. Deze groep medewerkers werkt nu al doorgaans 40 uur of meer per week maar wordt voor slechts 36 uur per week betaald. Zij voorzien dat zij in de toekomst geacht worden 15% van hun feitelijke werktijd (van 40 uur per week) als vrijwilliger voor Achmea te werken.
  Achmea moet in de komende jaren nog aanzienlijke automatiseringsslagen maken. Leden vertrouwen De Unie toe dat Achmea nu al vacatures bij automatisering moeizaam kan vervullen. Zij begrijpen dan ook niet waarom Achmea deze, voor het bedrijf zo belangrijke, groep medewerkers van zich wil vervreemden.

  Structurele salarisverhoging

  Achmea betaalt slechts 1% voor een cao van 2 jaar.
  De leden van De Unie kijken naar de cao-afspraken bij andere verzekeraars. In de sector zijn structurele salarisverhogingen van 3% en 3,25% per jaar gebruikelijk. Het voorstel van Achmea is daarmee vergeleken ver onder de maat.

  Bij De Unie zijn in meerderheid leden aangesloten uit het midden- en hoger personeel van Achmea. Zij voeren specialistische werkzaamheden uit of zijn leidinggevende. Dit zijn bij uitstek functies waar medewerkers niet in werkroosters werken, maar waar van de medewerker wordt verwacht dat het werk af is. Voor hen zal de 34-urige werkweek slechts leiden tot een naar verhouding lager salaris en een hogere werkdruk. Dit heeft ertoe geleid dat de leden van De Unie in meerderheid tegen het voorstel van Achmea hebben gestemd.

  De Unie betreurt het dat Achmea zich er geen rekenschap van wil geven dat het cao-voorstel zeer onevenwichtig uitwerkt. De medewerkers die parttime of op een contract voor 34 uur werken gaan erop vooruit, de medewerkers in specialistische functies dreigen hiervoor de rekening te moeten betalen. De Unie zal zich bij Achmea blijven inzetten ten behoeve van de leden.

  Voor informatie

  Inge de Vries, 06-5252 2091

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid