De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Onderhandelingsresultaat nieuwe SAR cao

23 juni 2022

Onlangs hebben we met SAR een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Medewerkers van SAR hebben hier via het DigiC traject allemaal input voor kunnen leveren. Input die bepalend is geweest voor onze inzet aan de onderhandelingstafel. Lees hier meer over het onderhandelingsresultaat.

Tevreden

De Unie is tevreden met het bereikte resultaat. Uit de reacties van medewerkers kwam duidelijk naar voren dat de huidige cao wederom de basis zou moeten zijn en dat voor wat de loonsverhogingen betreft de verbinding met de VGL cao belangrijk is. Met dit principeakkoord is dit opnieuw bevestigd. Daarnaast kent de nieuwe cao een aantal vereenvoudigingen en verbeteringen. Zo wordt de toeslag voor het werken op feestdagen verhoogd en ontvangen medewerkers een vergoeding voor een sportabonnement.

Voorlichting

Om medewerkers van SAR goed voor te lichten over de inhoud van het bereikte cao resultaat, wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een webinar. In dit webinar zal een toelichting worden gegeven op het resultaat en kunnen medewerkers vragen stellen.

Inschrijven kan voor een van de volgende webinars:

  • Maandag 26 juni van 13.00 uur tot 15.00 uur
  • Woensdag 29 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur

Aanmelden kan door een bericht te sturen naar HR@schipholairportretail.nl onder benoeming van “CAO webinar” als onderwerp (graag aangeven aan welk webinar je wilt deelnemen).

Referendum

Belangrijk onderdeel van het Digi-C proces is dat alle medewerkers van SAR niet alleen input mogen leveren, maar ook mee mogen stemmen over de nieuwe cao. Alleen bij voldoende draagvlak voor de nieuwe cao zal De Unie ene handtekening zetten onder de nieuwe cao.

Medewekers van SAR ontvangen daarvoor op 4 juli een bericht van het onafhankelijk onderzoeksbureau InnerVoice. Zij waren ook verantwoordelijk voor de DigiC enquête, begin dit jaar.

Stemmen kan t/m 10 juli.

Indien een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór het cao resultaat stemt zal De Unie de cao de nieuwe cao ondertekenen. Voor een zo representatief resultaat rekenen wij er op dat zoveel als mogelijk medewerkers van SAR ook daadwerkelijk zullen gaan stemmen!

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers
sr. Belangenbehartiger

Ga hier de bedrijfspagina van Schiphol Airport Retail

Gerelateerde berichten

Word gratis lid