De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Onderhandelingsresultaat cao KPN bereikt

14 februari 2020

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao KPN. De tekst van het hele akkoord is hier te lezen.

 

Looptijd

De looptijd voor de nieuwe cao is 2 jaar. Van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.

Beloning

Voor de individuele verhoging geldt een nieuwe matrix in 2020. In 2021 is er een nieuwe individuele matrix die alleen afhankelijk wordt van je RSP en niet meer afhankelijk is van de beoordeling. De max wordt 100%. Daarmee wordt de groei in de schaal losgekoppeld van de beoordeling.

Bij beoordeling succesvol was de max van de matrix al 100%. Dat is in de nieuwe matrix gelijk. Voor de medewerkers boven de 100% en een beoordeling die uitstekend is, is er een aparte afspraak gemaakt.  Dit is terug te lezen in het akkoord.

Voor de doorgroei in de schaal, de individuele verhoging, in 2021, wordt er alleen gekeken naar de RSP.

Structurele collectieve loonsverhoging

Per 1 juli 2020 is er een structurele loonsverhoging van 2,5% als er nog ruimte is in de schaal. Met andere woorden als je nog niet aan de max van 100% zit. Heb je een RSP groter dan 100% en kleiner dan 102,5% dan krijg je een gedeelte structureel en een gedeelte éénmalig. Het éénmalige gedeelte wordt vermenigvuldigd met de factor 1,75.

Heb je een RSP gelijk aan of groter dan 102,5% dan krijg je een éénmalige uitkering van 2,5% die wordt vermenigvuldigd met de factor 1,75.

Per 1 juli 2021 is er een structurele loonsverhoging van 3% als je nog ruimte hebt in je schaal. Heb je een RSP groter dan 100% maar kleiner dan 103%, dan krijg je een gedeelte structureel en een gedeelte éénmalig. Ook hier geldt de factor van 1,75.

Lees vooral het akkoord hierover goed door. Zodat je weet wat voor de werknemers geldt.

Verlof

Per 1 januari krijgt iedereen 1 extra verlofdag. Dat betekent dat er 26 vakantiedagen zijn in plaats van 25.

Wendbare organisatie

Op dit moment bestaat een veelheid aan verschillende regelingen. Om dit te vereenvoudigen en voor de medewerkers zoveel mogelijk gelijk te laten zijn, zijn de tijdstip gebonden toeslagen eenvoudiger gemaakt.

Dit betekent onder andere dat de huidige drie Tot.-tabellen worden vervangen door één werktijdentoeslag tabel. Deze tabel is zoveel mogelijk gebaseerd op de hoogste percentages van de bestaande tabellen. Het gaat om alle uren. Dus binnen het rooster, meer-uren, overuren oproepen tijdens stand-by.

Voor stand-by dienst, is een nieuw bedrag afgesproken van € 2,70 per uur voor alle uren, ongeacht de dag of het tijdstip. Dit bedrag wordt vanaf 2021 jaarlijks geïndexeerd.

Voor de uren die er in een week meer zijn gewerkt dan de normale arbeidsduur (37 of 40 uur) – naast de vergoeding in tijd – een geldelijke toeslag van 25%. Het maakt hierbij niet uit of deze uren zijn ontstaan door incidenteel overwerk of omdat je tijdens een stand-by dienst bent opgeroepen.

Jaarurensystematiek (JUS)

Er komt een nieuwe vorm van roosteren. Deze nieuwe vorm van roosteren kan in ieder geval gaan gelden voor de medewerkers van Customer Service, de Monteursorganisatie en Retail. Met deze nieuwe manier van roosteren is het uitgangspunt dat medewerkers meer invloed krijgen op hun werktijden. En daarmee meer invloed op de balans werk en privé. Voor het werkaanbod kan er beter afgestemd worden op periodes van drukte of minder drukke periodes. De inzet per week kan afwijken van de contracturen, maar het salaris blijft gelijk. KPN, vakbonden en ondernemingsraden gaan samen op zoek naar de best werkende vorm.

Als er over een periode van vier aaneengesloten weken meer-uren is gewerkt dan viermaal arbeidsduur (contracturen), dan wordt er over deze uren – naast een vergoeding in tijd – een geldelijke toeslag van 30% toegekend. Deze toeslag geldt zowel voor deeltijd- als voltijdmedewerkers en komt in plaats van de hierboven beschreven overwerktoeslag.

Daarnaast is er een hardheidsclausule opgenomen voor gevallen waarin er sprake is van onevenredig nadeel. Als er aan het einde van het jaar meer-uren zijn gewerkt dan de jaaruren teller, dan worden deze uren uitbetaald. Zijn er minder uren gewerkt dan worden deze kwijtgescholden.

Pensioen

De pensioenregeling blijft ongewijzigd en zal het premiedepot worden ingezet voor de komende drie jaar.

Leden kunnen stemmen

Lees vooral het hele akkoord goed door. Er is veel onderhandeld en ook zijn er veel onderwerpen waar we over hebben gesproken. Een aantal onderwerpen zaten al meerdere jaren in overleg. In dit akkoord zitten een aantal nieuwe afspraken. Zoals de doorloop in de schaal, het JUS en een meer uniforme werktijdentoeslag. Over al deze punten hebben we lang en veel gediscussieerd met de KPN.  Aan de ene kant hebben we het uiterst mogelijke weten uit te onderhandelen. Zoals de factor voor de éénmalige, de stand-by vergoeding en de loonsverhoging. Aan de andere kant zien we een nieuwe manier van roosteren, dat nog niet helemaal is beproefd. Maar daarvoor is wel een hardheidsclausule opgenomen. We leggen het gematigd positief aan de leden voor.  Het hele akkoord is hier te lezen en de korte versie van het akkoord hier, deze is beter leesbaar. Daarin zie ook de rekenvoorbeelden. En hier de technische en licht inhoudelijke wijzigingen cao 2020. Op team KPN komt een filmpje met een uitleg.  De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger via harma.pethke@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

KPN: Cao-resultaat

In de afgelopen periode is er intensief onderhandeld voor een nieuwe cao. Er is nu een onderhandelingsresultaat bereikt. We vragen…

KPN: Start cao-onderhandelingen

Afgelopen week is er een start gemaakt met de cao-onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao. Ontvang jij onze…

Word gratis lid