De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

OCI: Eindbod

17 mei 2024

Ruim 6 maanden na ronde I is het dinsdag 14 mei niet gelukt om met OCI tot een onderhandelingsresultaat te komen. Na de afzondering (een aantal jaren geleden) van het Management Team uit de cao, wil OCI opnieuw de werknemers verder verdelen: Manufacturing en de rest. Daarnaast wil OCI sociale arbeidsvoorwaarden versoberen. Bovendien wordt er keer op keer door OCI een somber beeld van de bedrijfseconomische omstandigheden geschetst. Een beeld dat werknemersorganisaties niet delen. Al met al kwam er uiteindelijk een eindbod.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wij wachten nu op de tekst van dit eindbod (naar verwachting eind van deze week). We weten niet welke aanpassingen er nog in het uiteindelijke eindbod zullen staan.

In grote lijnen zullen de volgende zaken terugkomen in het eindbod wel duidelijk:

  • Sociaal plan: Het sociaal plan wordt verlengd tot 3 maanden na de looptijd van de cao (tot en met maart 2025). De oude transitievergoeding (2019 en eerder) met factor 2 blijft gehandhaafd. De aanzegtermijn gaat van 3 naar 1 maand.
  • De structurele loonsverhoging wordt 2,5% per 1 april 2014 (dit was 2%). Er is een eenmalige uitkering van € 500,00 bruto wegens het uitblijven van een loonverhoging per 1 januari 2024. Voor Manufacturing (met uitzondering van het secretariaat) is er daarnaast nog “technische toeslag” van 1,3%.
  • Nieuwe medewerkers zullen minder verlofrechten hebben.
  • Bij ziekte gaat het salaris na 26 weken naar 90% (nu na 52 weken).
  • Bij langdurige afwezigheid zal RAU gekort worden (met uitzondering van groot verlof).
  • Bij pensionering is er vanaf 1 januari 2026 geen pensioenbonus meer.
  • TOR-toekenning: Nu vanaf 60 jaar gaat naar 5 jaar voor AOW-leeftijd.

Hoe nu verder?

Tijdens een gezamenlijke ledenvergadering wordt het eindbod voorgelegd aan de leden (stemming), nadat de inhoud is besproken. Als de meerderheid per bond tegenstemt, kan er meteen overgeschakeld worden op een “driekwart-vergadering”: als minstens driekwart van de aanwezige leden voor acties stemt, gaan we een  actietraject in. Nadere toelichting en info volgt tijdens deze bijeenkomst.

Alle 5 werknemersorganisaties zitten op één lijn. Vandaar dat we kiezen voor één gezamenlijke ledenvergadering.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl.

Gerelateerde berichten

OCI: cao 2024

Op dinsdag 11 juni hebben onze leden, bij meerderheid, zich VOOR acceptatie van de afspraken in het verbeterde eindbod van…

Word gratis lid