De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

OCI: Cao 2024 – Voortzetting van de onderhandelingen

30 april 2024

Op maandagmiddag 29 april 2024 vond voor de 4de keer een overleg plaats met de werkgever over de cao 2024.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

OCI deed bij die gelegenheid een voorstel om de lonen en betaalde salarissen structureel te verhogen. Tot dat moment was er geen sprake van enige verhoging. Daarnaast is het sociaal plan ter sprake geweest. Daarin zouden volgens OCI twee versoberingen moeten plaatsvinden. Alle versoberingen / verslechteringen waarover we de leden al eerder informeerden kwamen opnieuw aan bod. Voor werknemersorganisaties is dat alles onvoldoende, zeker gelet op de uitholling van bestaande arbeidsvoorwaarden.

Waar ging het over?

  1. Een structurele loonsverhoging van 2% per 1 april 2024 als we akkoord zouden gaan met alle volgende punten:
  2. Een eenmalige uitkering van € 500,- bruto ter overbrugging van de periode van 1 januari tot 1 april waarin er geen sprake is van een structurele verhoging.
  3. Een structurele verhoging voor de collega’s van Manufacturing met uitzondering van het secretariaat, per 1 april 2024 van 1,3%.
  4. Sociaal plan voortzetten voor de duur van de cao met twee wijzigingen:
    • 2 x “oude” transitievergoeding 2019 wordt 2 x “nieuwe” transitievergoeding (vanaf 2020) en
    • periode tussen aanzegging en boventalligheid gaat van 3 maanden naar 1 maand.
  1. De voorstellen met betrekking tot de verlaging dan wel achteruitgang van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals jullie die al eerder gezien hebben en die we op de personeelsbijeenkomsten besproken hebben. Deze maatregelen treffen iedereen die langdurig ziek is of op punt van pensioneren staat.

Wij hebben aangegeven dat dit onvoldoende is en dat ook de verslechteringsvoorstellen van tafel moeten.

Op vrijdag 2 mei wordt het overleg voortgezet. We verwachten dan een eindbod van OCI. Daarover zullen we het dan met de leden kunnen hebben.

Op dinsdagavond 30 april worden de contactpersonen uit het inmiddels bekende contactpersonennetwerk binnen OCI via Teams bijgepraat.

De Unie is inmiddels ook aangeschoven in het overleg over de arbeidsvoorwaarden van het Management Team. Dat zal op donderdag plaatsvinden.

Zodra er weer wat te melden is informeren we de leden weer.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl.

Gerelateerde berichten

OCI: cao 2024

Op dinsdag 11 juni hebben onze leden, bij meerderheid, zich VOOR acceptatie van de afspraken in het verbeterde eindbod van…

OCI: Eindbod

Ruim 6 maanden na ronde I is het dinsdag 14 mei niet gelukt om met OCI tot een onderhandelingsresultaat te…

Word gratis lid