De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN group: Verslag cao-overleg 27 oktober 2020

02 november 2020

Ontwikkelingen cao overleg

De Unie heeft voorafgaand aan het cao-overleg aan de werkgever laten weten wat de leden belangrijk vinden:

 

  1. Structurele salarisverhoging
  2. Verbetering van het performance management proces
  3. Afspraken in verband met thuiswerken
  4. Duurzaam inzetbaar blijven bij NN
  5. Pensioen

Onder deze hoofdonderwerpen hebben wij onze voorstellen nader uitgewerkt.

In het overleg van 27 oktober 2020 heeft jouw werkgever gereageerd op de voorstellen van De Unie.

Structurele salarisverhoging

Hierop is al eerder geantwoord dat NN vasthoudt aan de nullijn bij een éénjarige cao. NN ziet mogelijk wel ruimte bij een meerjarige cao, daarover gaan we praten op 18 november 2020.

Verbetering van het performance management proces

Performance management is het geheel van afspraken op basis waarvan jouw beoordeling tot stand komt, en waarmee bepaald wordt hoe hoog jouw individuele salarisverhoging is. In de huidige cao is het performance management systeem gewijzigd. Wij willen wil het nieuwe systeem evalueren. Wij krijgen vanuit de leden opmerkingen over twee onderdelen van het performance management systeem.

  1. Leidinggevenden lijken geen ruimte te hebben of voelen om medewerkers die al vakvolwassen zijn maar nog laag in de salarisschaal worden betaald, versneld naar het maximumsalaris te laten groeien.
  2. De doelen waarop medewerkers worden beoordeeld behoren afgesproken te worden tussen leidinggevenden en medewerkers, dit gaat vaak goed. Maar wij worden ook benaderd door leden voor wie de doelen via een dictaat vastgesteld lijken te zijn. Zeker als er onrealistische doelen worden opgelegd is dit voor betrokkenen een vervelende situatie.

Over performance management is in het cao-overleg een goede discussie gevoerd, maar we zijn er nog niet uit. Dit onderwerp zal in het volgende overleg door De Unie weer op de agenda worden gezet.

Afspraken in verband met thuiswerken

De Unie wil afspraken maken over ondersteuning van de thuiswerkende medewerkers, facilitair, arbotechnisch, mentaal en financieel. Jouw werkgever koppelt hier afspraken over de reiskostenvergoeding (en eventueel de lease-regeling) aan.

Het totale onderwerp is deels onderdeel van afspraken die in de cao worden gemaakt en deels onderdeel van afspraken die met de COR worden gemaakt. Vakorganisaties, COR en werkgever moeten dus eerst de onderlinge taakverdeling afstemmen.

Inzetbaarheid

De Unie heeft onder dit thema enkele voorstellen gedaan:

  1. Beheersbaar maken van werkdruk; hier wordt niet negatief op gereageerd.
  2. Loopbaanadvies; jouw werkgever vindt het belangrijk dat de middelen voor inzetbaarheid goed besteed wordt. Volgens De Unie kan een professioneel loopbaanadvies hierbij helpen.
  3. Generatiepact, 80% werken, 90% salaris, 100% pensioen vanaf een bepaalde leeftijd; jouw werkgever geeft aan moeite te hebben met dit voorstel omdat het niet in het voordeel van alle medewerkers is maar slechts voor een beperkte leeftijdsgroep. Een volgende stap kan zijn dat De Unie het voorstel vertaalt naar een leeftijdsonafhankelijke regeling. Jouw werkgever heeft in het overleg aangegeven Vitaal langer doorwerken wel een belangrijk thema te vinden.

Pensioen

Leden van De Unie maken zich zorgen over de opbouw van hun pensioen. In 2020 heeft het pensioenfonds een opbouwkorting doorgevoerd, en ook in 2021 zal dit waarschijnlijk het geval zijn. De lage rente stand houdt aan en dit zorgt bij bijna alle pensioenfondsen in Nederland voor problemen. De Unie vindt het in eerste instantie belangrijk dat medewerkers goed geïnformeerd worden over de gevolgen voor hun bereikbare pensioen en over bijspaar-mogelijkheden. Daarnaast willen wij met NN onderzoeken of er oplossingsmogelijkheden zijn binnen de huidige pensioenregeling.

Het overleg over pensioen is doorgeschoven naar 18 november als we de optie voor een meerjarige cao onderzoeken.

Agenda

18 november 2020 is het volgende cao-overleg

Maand van de vakbond

In november is het weer maand van de vakbond bij NN. Jouw werkgever stimuleert het lidmaatschap van vakorganisaties door collega’s die in de maand november lid worden een gratis lidmaatschap cadeau te doen. De Unie wil bij deze cao-onderhandelingen afspreken dat NN voortaan juist de medewerkers die lid zijn van een vakorganisatie hiervoor financieel compenseert (dus niet alleen de nieuwe leden). Wij vinden het belangrijk dat de inspanningen van degene die het werk van vakorganisaties al vele jaren mogelijk maken hiervoor erkend worden.

Maar zover zijn we nu nog niet, en voor De Unie is het belangrijk dat we groeien. Hoe groter het aantal leden, hoe zwaarder het stempel dat wij op de onderhandelingen kunnen drukken. Zijn je collega’s geïnteresseerd en nog niet lid van De Unie? Stuur dan dit bericht aan hen door.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of telefonisch: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid