De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN: Verslag cao-overleg

22 december 2020

Op 9 december 2020 hebben we een volgende ronde in het cao-overleg gehad. We hebben verder gesproken in het stramien van een meerjarige cao. Er is verdiepend gesproken over de visie op arbeidsvoorwaarden van NN. We hebben vastgesteld dat een structurele salarisverhoging in een meerjarige cao tot de mogelijkheden behoord. Voor De Unie is het belangrijk dat de harde nullijn van tafel is. Maar het verschil tussen vakorganisaties enerzijds en werkgever anderzijds is erg groot.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Inmiddels zijn in de financiële sector verschillende andere cao’s afgesloten met een structurele salarisverhoging die past bij de huidige tijd, maar die ook de werknemers voldoende tegemoetkomt.

Onderwerpen van het cao-overleg

Pensioen
De Unie en NN zijn beide van mening dat bij de studie aandacht moet zijn voor de positie van het CDC-pensioenfonds. Indien de rente langdurig zo laag blijft is er onvoldoende perspectief op indexatie of op fiscaal maximale opbouw.

Collectieve structurele salarisverhoging
De Unie hecht aan een algemene collectieve salarisverhoging. Dit is een belangrijk instrument van vakorganisaties, waarmee wij het algemeen belang van alle medewerkers in het oog houden. We verhogen alle salarisschalen en alle salarissen met hetzelfde percentage. NN daarentegen geeft aan dat een collectieve salarisverhoging soms niet het geijkte middel is omdat werkgever behoefte heeft aan differentiatie binnen de organisatie. Hierover wil NN het gesprek met vakorganisaties aangaan. De Unie is niet enthousiast over deze denkrichting, het biedt de medewerkers geen zekerheid.

Sociaal plan
De werkgever wil het sociaal plan versoberen. Ook hier zit een fors verschil met De Unie. Wij worden juist benaderd door leden die ons op het hart drukken het sociaal plan ongewijzigd voort te zetten.

Tijd- en Plaatsonafhankelijk werken
NN bereidt zich voor op een toekomstige manier van werken. Onder deze noemer wordt een nieuwe visie ontwikkeld hoe na de lockdown de werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden. NN gaat er daarbij vanuit dat thuiswerken ook in de toekomst gewoon zal blijven. Daarom stelt de werkgever voor om nieuwe regelingen overeen te komen voor de vergoeding woon-werkverkeer, voor zakelijke reiskostenvergoeding en voor de inrichting van de thuiswerkplek. Wellicht heeft dit nieuwe beleid ook invloed op het aantal werkplekken op kantoor, op de standplaats en andere onderwerpen.

Volgende overleg

Formeel loopt de huidige cao af op 31 december 2020. Maar op 1 januari 2021 verandert er niets aan jouw arbeidsvoorwaarden. De huidige cao blijft vooralsnog van kracht.

De volgende cao-overleggen zijn gepland op:
* 5 januari 2021
* 20 januari 2021
* 2 februari 2021
* 2 maart 2021
* 23 maart 2021

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid