De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Onderhandelingsresultaat pensioenregeling bereikt

11 juni 2024

De Unie en andere vakorganisaties hebben met NN overleg gevoerd over de pensioenregeling. Het overleg ging over de beschikbare premieregeling waarin je nu actief pensioen opbouwt. Deze regeling moet geactualiseerd en in lijn met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) worden gebracht.

Onderhandelingsresultaat bereikt

De volgende onderdelen van de pensioenregeling moesten aangepast worden:

 • het nabestaandenpensioen
 • het beleggingsbeleid
 • de netto-pensioenregeling
 • de collectieve risicoverzekering

Het nabestaandenpensioen was het belangrijkste onderwerp van de onderhandelingen.

Stemming

De Unie is positief over het onderhandelingsresultaat. Maar nu is het laatste woord aan de leden met een Compleet of extra lidmaatschap om te stemmen. Als de meerderheid van de leden van de vakorganisaties instemmen, gaan de aanpassingen per 1 januari 2025 in.  Zij kunnen stemmen tot en met maandag 24 juni 2024.

Meer weten over het onderhandelingsresultaat?

De tekst van het onderhandelingsresultaat en een toelichting kun je hier lezen.

Een samenvatting van de gemaakte afspraken lees je hieronder.

 • De hoogte van het verzekerd nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum wordt onafhankelijk van diensttijd en niet meer berekend op basis van de pensioengrondslag*. In plaats daarvan wordt het partner- en wezenpensioen berekend op basis van een vast percentage van het pensioengevende salaris**:
  – Het partnerpensioen wordt vastgesteld op 30% van het pensioengevende salaris.
  – Het wezenpensioen wordt vastgesteld op 15% van het pensioengevende salaris.
 • Collega’s die op dit moment een hoger verzekerd partnerpensioen bij BeFrank hebben, worden – voor rekening van NN – gecompenseerd, zodat de hoogte van het partnerpensioen gelijk blijft.
 • De leeftijd tot wanneer kinderen recht hebben op hun wezenpensioen wordt verlaagd van 27 jaar naar de wettelijke maximale leeftijd van 25 jaar.
 • Voor nabestaanden komt het recht op restitutie van het pensioenkapitaal, dat is opgebouwd na 1 januari 2025, te vervallen. Daarmee komt kapitaal dat vrijvalt wanneer een NN-collega overlijdt vóór de pensioendatum, niet meer ten goede van de nabestaanden, maar wordt het verdeeld over alle deelnemers met een Wtp-regeling bij BeFrank.
 • In de NN Pensioenregeling wordt een uitloopperiode van drie maanden opgenomen. Dit betekent dat nabestaanden nog drie maanden nadat een collega uit dienst gaat, recht hebben op het verzekerde partner- en wezenpensioen mocht de collega in die periode komen te overlijden.

*   Pensioengrondslag = het deel van je salaris waarover je pensioenkapitaal opbouwt (pensioengevende salaris minus de franchise).
** Pensioengevende salaris = je salaris dat meetelt voor de opbouw van je pensioenkapitaal.

Contact

Heb je vragen over het onderhandelingsresultaat?  Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid