De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Voorstel wijziging cao

18 juni 2020

De werkgever heeft voorgesteld de huidige cao tussentijds te wijzigen. Aanleiding hiervoor is de invoering van de wet WIEG met ingang van 1 juli 2020. Deze wet geeft vaders bij de geboorte van hun kind recht op geboorteverlof. Het totale geboorteverlof komt daarmee op 6 weken (op fulltime basis). De vergoeding bedraagt in deze periode 70% van het inkomen, voorzover je inkomen niet hoger is dan het maximumdagloon (maximaal 70% van € 4.769,34 per maand). In de NN-cao kennen we nu een bepaling die vier weken volledig doorbetaald verlof geeft.

Wat houdt het voorstel in?

De werkgever wil de beide regelingen combineren. Positief voor de betrokken medewerkers is dat er dan een regeling komt waarbij ze 6 weken doorbetaald verlof krijgen, waarbij de extra 2 weken worden doorbetaald tegen 100% van het huidige salaris, ook indien het salaris hoger is dan het maximum dagloon. Op basis van de wet WIEG zou NN deze extra 2 weken slechts tegen maximaal 70% van het dagloon hoeven door te betalen. Negatief voor de betrokken medewerkers is dat zij het verlof binnen 6 maanden na de geboorte moeten opnemen, en niet binnen 12 maanden na de geboorte zoals nu in de cao is geregeld.

Waarom wordt dit voorstel nu gedaan?

NN wil met deze wijziging niet wachten tot de cao-onderhandelingen omdat de wijziging dan pas met ingang van 1 januari 2021 kan worden doorgevoerd, terwijl de nieuwe wet 6 maanden eerder ingaat. De Wet WIEG stelt NN in staat om de kosten van het geboorteverlof deels te verrekenen met het UWV, dit voordeel wil NN gebruiken. De salarisbetaling tijdens het geboorteverlof kan vanaf 1 juli 2020 grotendeels (70% maximaal over het maximumdagloon) gedeclareerd worden bij het UWV mits het geboorteverlof voldoet aan de voorwaarden van de wet WIEG.

Wat gebeurt er als de leden van de vakorganisaties niet instemmen met dit voorstel?

De medewerkers die na 1 juli 2020 vader worden behouden dan hun aanspraken uit de cao, maar kunnen op basis van de wet WIEG daarnaast nog twee weken extra verlof claimen, tegen een vergoeding van 70% van het salaris (maximaal 70% van het maximum dagloon) mits binnen 6 maanden wordt opgenomen. Worden de extra 2 weken na deze periode van 6 maanden opgenomen, dan gelden deze als onbetaald verlof.

Het financiële verschil is dus ongeveer 2 keer 30% van het salaris.

Omdat de cao opname van het verlof in een periode van 12 maanden toestaat is het niet zeker dat NN dan in alle voorkomende gevallen een vergoeding van het UWV krijgt voor het geboorteverlof.

Het UWV geeft nog geen duidelijkheid welke kosten een werkgever mag declareren indien een deel van het geboorteverlof opgenomen wordt na de 6 maanden periode.

Advies van De Unie

Het is onduidelijk of in dit voorstel sprake is van een verbetering of een verslechtering voor de betrokken medewerkers. Veel medewerkers zullen de hogere vergoeding als verbetering zien.

Nadeel is de kortere opnametermijn van 6 maanden. De kostenverrekening met het UWV is een voordeel voor NN waar De Unie geen bezwaar tegen maakt.

Unie-leden mogen een mening geven

Unie-leden mogen laten weten of zij het eens zijn met het openbreken van de cao om de regeling geboorteverlof aan te kunnen laten sluiten bij de Wet WIEG. Stemmen kan tot en met 28 juni 2020.

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid