De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: verslag periodiek overleg

04 juni 2020

De Unie heeft regelmatig overleg met de werkgever over de actuele ontwikkelingen bij NN-Group. Het laatste overleg had plaats op 3 juni 2020. Hieronder lees je wat zoal besproken is tijdens dit overleg. Daarnaast geef ik, belangenbehartiger Inge de Vries, informatie over andere actualiteiten die van belang kunnen zijn.

Partnerverlof

De NN-cao kent een regeling voor partnerverlof. Deze regeling geeft vaders bij de geboorte van hun kind de mogelijkheid om 4 weken betaald verlof op te nemen. Dit verlof moet opgenomen worden gedurende het eerste jaar na de geboorte. Op 1 juli 2020 treedt de wet WIEG in werking. Deze wet gaat uit van een partnerverlof van in totaal 6 weken, de uitkering wordt betaald door het UWV. Echter het gaat om een lagere uitkering en het verlof moet opgenomen worden gedurende de eerste zes maanden na de geboorte. Het lijkt logisch om de cao-afspraak aan te passen zodat het beter aansluit bij de wettelijke regeling. Waarbij De Unie uiteraard uitgaat van een partnerschapsverlof van in totaal 6 weken ter hoogte van je huidige salaris. NN realiseert dan een besparing. De medewerkers hebben langer betaald partnerverlof, maar ze moeten het verlof binnen een kortere periode opnemen. NN heeft voorgesteld niet te wachten tot 1 januari 2021 als de nieuwe cao ingaat. NN heeft de ambitie om de regeling voor partnerverlof aan te passen per 1 juli 2020. We bespreken dit onderwerp op 9 juni 2020. De Unie zal uiteraard de leden laten stemmen over een wijziging van de cao als het overleg daartoe aanleiding geeft.

Strategische personeelsplanning

In de cao is afgesproken dat NN zich inspant om de interne herplaatsing en interne mobiliteit te verbeteren. Een belangrijk instrument hiervoor is een goede strategische personeelsplanning. Dit helpt om zichtbaar te maken welke functies, rollen en competenties door NN veel gevraagd worden in de nabije toekomst. Het is natuurlijk noodzakelijk dat deze kennis ook wordt gedeeld met de medewerkers. Dit kan helpen als je een keuze maakt voor je verdere ontwikkeling.

Coronamaatregelen

NN volgt de aanwijzingen van de overheid en stelt vooralsnog de kantoren niet algemeen open. Er wordt gewerkt naar een beperkte openstelling vanaf september 2020. Maar ook deze datum is nog niet zeker. Wel is het beleid verruimd voor medewerkers die liever op kantoor werken.

NN heeft besloten de vervaldatum voor de wettelijke vakantiedagen twee maanden naar achteren te schuiven. Het verlof dat je hebt opgebouwd in 2019 zou je normaal moeten opnemen voor 1 juli 2020. Je krijgt hier nu meer ruimte voor omdat deze vakantiedagen pas vervallen per 1 september 2020. Het is positief dat NN zo rekening houdt met de gevolgen van de lockdown waardoor veel vakanties niet door konden gaan.

Pensioen

Deelnemers in het Pensioenfonds ING (PFI) hebben inmiddels een bericht van het fonds ontvangen. Op 1 juli 2020 verhoogt NN de salarissen met 3%. De normale gang van zaken is dat de opgebouwde pensioenen worden geïndexeerd met hetzelfde percentage. Nu heeft het bestuur van PFI besloten het besluit over indexering uit te stellen. Dit besluit is voor De Unie onverwacht, het is wel een besluit dat het bestuur mag nemen. De Unie wil graag snel een overleg met het bestuur om duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden die tot dit besluit hebben geleid.

Agenda

9 juni 2020:        Overleg tussentijdse wijziging cao in verband met aanpassing partnerverlof.

19 juni 2020:      Informeel gesprek voorbereiding cao-overleg.

Jouw mening

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb jij informatie die je met De Unie wilt delen? Geef je mening door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij via 06-5252 2091.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid