De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Verslag cao-overleg 14 oktober 2020

21 oktober 2020

 

Op 14 oktober hebben wij cao-overleg gevoerd met de werkgever.

 

Het belangrijkste in dit overleg was dat de werkgever er wel heel duidelijk de nadruk op heeft gelegd dat het voorstel van NN om de salarissen niet structureel te verhogen niet zal veranderen.

Wat vindt De Unie hiervan?

Wij baseren de loonvraag bij cao-onderhandelingen op een combinatie van verschillende factoren. Hierbij baseren wij ons dus op rationele overwegingen die passen bij een bedrijf als NN.

Het voorstel dat wij voor de salarisverhoging in de voorstellenbrief hebben gedaan houdt rekening met:

  • productiviteitsontwikkeling
  • inflatie
  • de financiële ruimte die in de organisatie mogelijk is

NN werkt al geruime tijd aan het verhogen van de productiviteit. Dit leidt tot verlies van banen, je doet hetzelfde werk alleen met minder collega’s. Wat ons betreft zou een deel van de winst die NN hiermee bereikt ten goede moeten komen aan de werknemers.

De inflatie in 2020 is niet 0%, de maandelijkse inflatiecijfers variëren tussen 1,1 en 1,8%. Deze inflatie zorgt ervoor dat je koopkracht achteruit gaat. Daarom vragen wij een structurele salarisverhoging.

De operationele resultaten van NN over 2019 zijn positief. Hetzelfde geldt voor de prognoses voor 2020. Ook op basis hiervan stellen wij vast dat er ruimte is om de salarissen te verhogen. Mocht in de toekomst onverhoopt blijken dat NN door Covid-19 verliesgevend wordt dan zullen wij daar rekening mee moeten houden. Maar dat is nu niet het geval.

Wij zijn het dus principieel oneens met NN. Wat De Unie betreft is een structurele salarisverhoging in 2021 onderdeel van de cao-afspraak. NN daarentegen houdt vast aan de nullijn.

Wat betekent dit voor het overleg?

NN heeft een kleine opening geboden om verder te praten over een meerjarige cao met een structurele salarisverhoging. Dan zullen ook de pensioenregeling en het sociaal plan in het cao-overleg betrokken worden. Deze beide regelingen lopen immers af per 31 december 2021. Bij een éénjarige cao maken ze niet onderdeel uit van de onderhandelingen. Als we over meerjarige cao praten dan worden sociaal plan en pensioenregeling wel in het overleg betrokken.

Wij vinden het verstandig om in ieder geval te onderzoeken wat jouw werkgever wil voorstellen als we praten over een cao met een langere looptijd. Als deze optie wel uitzicht biedt op het bereiken van een nieuwe NN-cao, dan moeten wij het een kans geven.

We hebben daarom, samen met de andere vakorganisaties aan jouw werkgever laten weten dat voor ons een éénjarige cao zonder structurele salarisverhoging niet bespreekbaar is. Verder dat wij bereid zijn om te verkennen of een tweejarige cao perspectief biedt op het bereiken van een cao-akkoord.  Hierbij vinden wij een structurele salarisverhoging in zowel 2021 als in 2022 een (niet-onderhandelbare) voorwaarde.

Hoe gaat het verder?

Op 18 november 2020 gaat het cao-overleg verder. Tussendoor hebben we nog wel een kort gesprek waarin NN reageert op de voorstellenbrieven van de vakorganisaties.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of is er informatie die je met ons wilt delen? Neem dan contact op met mij. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of te bellen naar 06-5252 2091. Of bel naar één van de kaderleden die bij deo onderhandelingen is betrokken.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid