De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Stemming NN-cao 2021-2023

18 mei 2022
Nationale Nederlanden vakbond De Unie

Op 3 mei 2022 zijn de cao-onderhandelingen weer opgepakt. Door je werkgever is er na lange en moeizame onderhandelingen een eindbod cao NN 2021/2023 uitgebracht. Het woord is nu aan de leden.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

In het eindbod zitten een aantal mooie punten, die veelal door De Unie of door vakorganisaties zijn voorgesteld. Daarbij heeft de werkgever in de laatste ronde een flinke stap gezet wat betreft loon voor zowel 2022 als voor 2023. Helaas is er geen loonsverhoging voor het eerste jaar.

Met alle ‘plussen en minnen’ die er in het bod zitten, legt De Unie dit eindbod van NN neutraal voor aan haar leden.

Hieronder per onderdeel een toelichting en een advies van De Unie:

Hoofdlijnen

De belangrijkste onderwerpen in het eindbod zijn:

Salaris

 • De salarissen worden structureel verhoogd op 1 juli 2022 met 3%.
 • De salarissen worden structureel verhoogd op 1 maart 2023 met 3%.
 • Daarnaast heeft NN een eenmalige uitbetaling voor 2021 van € 1000,- bruto toegezegd. Deze zal in juli 2022 uitbetaald worden.
 • We hebben ook een afspraak gemaakt waardoor medewerkers die laag in hun salarisschaal worden betaald, sneller gaan groeien.

Advies van De Unie

Met name de eenmalige uitkering voor 2021 valt tegen. Wij hadden graag gezien dat ook over het afgelopen jaar er een structurele loonsverhoging in had gezeten. De 3% in 2022 én in 2023 sluit wel aan bij de gezamenlijke inzet van vakorganisaties, in de afgelopen periode.

Looptijd

De looptijd van de cao is 3 jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Vitaliteitsverlof

Je krijgt recht op vitaliteitsverlof. Dit houdt in dat je één keer in de vijf jaar het recht krijgt om een langer verlof van twee maanden op te nemen. Je moet wel tenminste drie jaar in dienst zijn. Gedurende het vitaliteitsverlof wordt 50% van je salaris doorbetaald. Je pensioenopbouw en verzekeringen worden ongewijzigd voortgezet.

Advies van De Unie

Dit is een aantrekkelijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden van NN.

Sociaal plan

In het jaar 2022 wordt het huidige sociaal plan ongewijzigd voortgezet. Voor het jaar 2023 hebben we bijna dezelfde toezegging bereikt. Dit was ook een belangrijke opdracht vanuit de leden aan ons!

Alleen het maximum van de beëindigingsvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2023 lager vastgesteld op € 275.000,- (huidige bedrag € 325.000,-). Als gevolg hiervan zal ook het maximum bedrag van de loopbaanvergoeding (artikel 6.3 sociaal plan) lager worden vastgesteld.

Advies van De Unie

Deze oplossing is in goed overleg tussen vakorganisaties en NN tot stand gekomen.

Pensioen

Voorgesteld wordt om de pensioenregeling met ingang van 1 oktober 2022 in de vorm van een beschikbare premieregeling onder te brengen bij BeFrank. Hiermee kan een belangrijke stap worden gezet naar een toekomstbestendige pensioenregeling in lijn met de Wet Toekomst Pensioenen die naar verwachting op 1 januari 2023 van kracht zal worden. Dit is een inhoudelijk vergaande wijziging. Om dit te begeleiden is NN bereid om de volgende afspraken te maken:

 • Een vlakke premie van 28%, inclusief een eigen bijdrage van 6% van medewerker.
 • Een premie van 2% (voor rekening van NN) voor risicodekking nabestaanden en wezenpensioen alsmede premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid.
 • Een compensatieregeling ten laste van de werkgever.
 • Medewerkers kunnen op basis van hun eigen wensen, binnen fiscale grenzen en hun financiële situatie de eigen bijdrage naar boven of beneden aanpassen.
 • Een persoonlijk pensioengesprek voor alle medewerkers.
 • De pensioenen die zijn opgebouwd in het CDCpensioenfonds blijven daar.
 • Cao-partijen gaan in gesprek met het CDC-pensioenfonds over de voorwaarden waaronder medewerkers vrijwillig het bij het CDC-fonds opgebouwde pensioen kunnen inbrengen bij BeFrank.

Advies van De Unie

Inhoudelijk is De Unie tevreden over de nieuwe pensioenregeling. De werkgever blijft dezelfde premie betalen met daarboven op een naar verhouding goede compensatieregeling. De werknemer krijgt meer keuzemogelijkheden en wordt op kosten van de werkgever begeleid in het keuzetraject.

Er is een bedenking bij dit aanbod van NN

De nieuwe pensioenregeling, is een opstapje naar het flexibele contract, één van de twee keuzes in de nieuwe pensioenwet. Een overgang op een later moment naar het solidaire contract is daarmee uit beeld. Als vakorganisaties hebben we ingezet op een afspraak waarmee we de route naar zowel het flexibele contract als naar het solidaire contract open konden houden. Dan zouden we de keuze tussen beide contractsvormen pas in de komende jaren hoeven te maken. Een alternatief was om de huidige regeling te verlengen. Maar dit zou voor medewerkers ook een risicovolle optie kunnen zijn omdat we geen inschatting kunnen maken hoe groot de opbouwkorting de komende jaren zou zijn. Daarnaast zou de keuze van NN (beschikbare premieregeling via BeFrank) over enkele jaren niet anders zijn.

Totale pakket

Naast de hierboven genoemde hoofdlijnen zijn diverse andere afspraken gemaakt. Het totale pakket aan afspraken kun je hier nalezen. Zoals aangegeven leggen we dit neutraal aan je voor, dus zonder stemadvies.

Eindbod

NN heeft een eindbod gedaan. Dit betekent dat we uit onderhandeld zijn en dat hier niet meer over te praten valt. Wanneer de leden in meerderheid tegen stemmen zal NN waarschijnlijk niet bereid zijn om opnieuw te gaan onderhandelen. De leden van vakorganisaties zullen dan via acties een betere cao moeten afdwingen.

Stemming

Het is aan de leden van De Unie om te beslissen of deze cao tot stand komt.  Zij hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Dit kan tot en met 31 mei 2022.

Heb je vragen, neem dan contact met de belangenbehartiger Inge de Vries op. Je kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel via telefoonnummer 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid