De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group – Periodiek overleg

12 mei 2020

 

De Unie heeft regelmatig overleg met de werkgever over de actuele ontwikkelingen bij NN-Group. Het laatste overleg had plaats op 29 april 2020. Hieronder is te lezen wat besproken is tijdens dit overleg. Daarnaast is er informatie over andere actualiteiten die van belang kunnen zijn.

Verslag periodiek overleg

Performance management
In de cao is een nieuwe regeling voor individuele salarisverhoging afgesproken. De leidinggevende heeft ruimte tussen de 1 en 5%. De cao geeft ook aan om welke redenen afgeweken kan worden van de 2,5% standaard individuele salarisverhoging. Zo kan bijvoorbeeld een hogere individuele salarisverhoging worden toegekend als binnen een afdeling de salarisverschillen zonder redenen sterk uiteenlopen. De Unie heeft gevraagd om meer informatie over de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid. We hebben nu alleen een totaalcijfer (18% van de beoordelingsverhogingen hoger dan 2,5% en 14% van de beoordelingsverhogingen lager dan 2,5%). Maar hier kan de medewerker geen conclusies aan verbinden over de effectiviteit van de cao-afspraak. De werkgever heeft toegezegd meer gedetailleerde informatie te geven.

Thuiswerken
NN-Group zegt dat het thuiswerken goed verloopt. Verschillende leden hebben ook bij De Unie gemeld erg tevreden te zijn met de aanpak. Omdat het thuiswerken langer lijkt te duren worden nu maatregelen genomen om de werkplek thuis beter te ondersteunen.

Terug naar kantoor
De werkgever bereidt, net als de andere bedrijven, de gedeeltelijke terugkeer naar kantoor voor. Daarbij wordt rekening gehouden met de verplichting om voor een veilige werkplek te zorgen. De aanpak ziet er zorgvuldig uit. Rond 20 mei, als verdere richtlijnen van de overheid bekend worden, worden we weer bijgepraat. De Unie kan op deze manier goed meedenken over verbeteringen van het beleid.

Reiskosten
NN-Group blijft de afgesproken reiskostenvergoeding netto betalen zolang de fiscus dit toestaat. De Unie is erg tevreden met dit besluit.

Sociaal plan
De Unie spreekt met de werkgever over de situatie van medewerkers die nu boventallig zijn of die dit op korte termijn zullen worden. Deze collega’s maken zich, logischerwijze zorgen over hun verslechterende arbeidsmarktsituatie. Het sociaal plan voorziet in de mogelijkheid om de begeleidingstermijn te verlengen (ten laste van de beëindigingsvergoeding). Deze toepassingsmogelijkheid is voor alle betrokkenen opengesteld. Ongeveer 1/3de heeft besloten dit te gebruiken, dus het is een beperkte verbetering die in een behoefte voorziet. NN-Group en De Unie bespreken op 13 mei hoe verder gewerkt kan worden aan het verder stimuleren van interne herplaatsing.

De loopbaanscan

In onze nieuwsbrief van 6 februari hebben we je gewezen op de mogelijkheid om kosteloos een loopbaanscan te doen. Velen hebben zich toen aangemeld en de coaching-gesprekken en inspiratieworkshops zijn inmiddels in volle gang. Deelnemers aan de loopbaanscan beoordelen het traject gemiddeld met een 8,5, waarvoor onze dank! Collega’s laten weten echt aan de slag te gaan met hun personal branding, door hun LinkedIn-profiel aan te pakken en hun CV te updaten. Daarnaast wordt er werk gemaakt van een concreet stappenplan voor duurzame inzetbaarheid. Het nadenken over remmingen en drijfveren brengt collega’s daadwerkelijk in beweging.

We zijn met NN in gesprek om te kijken of we een vervolg kunnen geven aan deze aanbieding, zodat nog meer collega’s in staat worden gesteld om een loopbaanscan te volgen.

Overleg pensioenfonds

De Unie heeft ook overleg met het pensioenfonds gehad. Wellicht heb je ook in de krant gelezen dat de pensioenfondsen ook geraakt worden door de economische situatie. Dit geldt ook voor de pensioenfonds. Echter het is nu nog te vroeg om al verwachtingen uit te spreken voor de gevolgen hiervan. De rente op 30 september 2020 is een belangrijk gegeven voor het pensioenfonds. Op basis van de cijfers op 30 september 2020 moet het pensioenfonds het beleid voor 2021 bepalen.

Overleg centrale ondernemingsraad

De Unie heeft overleg gevoerd met de nieuwe centrale ondernemingsraad. Het was voornamelijk een kennismakingsgesprek. Maar het was waardevol om ook het contact tussen vakorganisaties en de medezeggenschap weer op te starten. We hebben uitgebreid gesproken over verschillende adviesaanvragen en over de extra hulp die de werkgever nu zou kunnen geven aan boventalligen. Vakorganisaties en de centrale ondernemingsraad hebben afgesproken elkaar vier keer per jaar te spreken.

Overleg kaderleden De Unie

De kaderleden van De Unie hebben ook overleg gevoerd. De NN-cao loopt af aan het eind van dit jaar. De cao-onderhandelingen voeren we waarschijnlijk na de zomer. In de maand juni hebben vakorganisaties en NN-Group een overleg om de cao-onderhandelingen voor te bereiden. De kaderleden gaan dit eerste overleg gezamenlijk voorbereiden.

Agenda

13 mei 2020:    vervolggesprek verbetering interne herplaatsing
29 mei 2020:    kaderledenvergadering
3 juni 2020:      periodiek overleg
19 juni 2020:    informeel gesprek voorbereiding cao-overleg

Een mening

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of is er informatie te delen met De Unie? Stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger, Inge de Vries, inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid