De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Periodiek overleg

28 april 2020

Volgende periodiek overleg

Op woensdag 29 april 2020 heeft De Unie weer periodiek overleg met NN-Group. Eén van de onderwerpen waar we over spreken is een aanpassing van het sociaal plan. De Unie heeft de NN Group gevraagd de collega’s die nu boventallig zijn tegemoet te komen omdat de arbeidsmarkt in deze tijd op slot zit. Bij verschillende andere werkgevers heeft De Unie daar al afspraken over kunnen maken. Zo hebben we bijvoorbeeld bij andere werkgevers afspraken gemaakt over de verlenging van de herplaatsingstermijn met een of twee maanden op kosten van de werkgever. Ook heeft De Unie met enkele werkgevers afspraken gemaakt over het uitstellen van reorganisaties.

De werkgever heeft gezocht naar verruimingsmogelijkheden binnen het sociaal plan. Dit gaat om:

  • Verlenging begeleidingstermijn op kosten van de werknemer.
  • Stimuleren van interne herplaatsing.

Het is natuurlijk mooi dat de werkgever deze ruimte biedt. Maar voor de collega’s die nu boventallig zijn en die in een zeer onzekere situatie zitten voelt dit wellicht nog niet als een steun in de rug.

De Unie wil met name bespreken wat concreet wordt bereikt met het beleid om interne herplaatsing te stimuleren.

Jouw mening

Ben jij boventallig of heb je collega’s die in deze situatie zitten? Wat vind jij redelijk? Moet NN-Group de boventallige collega’s meer tegemoetkomen? Geef je mening door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel me via 06-5252 2091.

Wat betekent dit voor het sociaal plan?

NN-Group heeft in de gesprekken die we hebben gevoerd duidelijk gemaakt dat men alleen bereid is binnen de grenzen van het sociaal plan aanpassingen door te voeren. Willen de vakorganisaties meer dan moet het sociaal plan opengebroken worden. De Unie gaat hier niet in mee. Daar is ook geen reden voor. Onze vraag is wat NN-Group voor de collega’s die nu, in een zeer onzekere tijd, boventallig zijn geworden. En is dit reëel in vergelijking met wat andere werkgevers doen.

Andere onderwerpen op de agenda

  • De integratie van de Vivat-medewerkers die overkomen naar NN-Group.
  • Corona-maatregelen.
  • Veiligheidsprotocol voor terugkeer naar kantoor.
  • Start cao-overleg.

Zijn er andere onderwerpen, die belangrijk zijn? Stuur de belangenbehartiger, Inge de Vries dan een e-mail via inge.de.vries@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid