De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Pensioenoverleg gaat verder op 30 mei 2024

21 mei 2024

Op donderdag 16 mei hebben De Unie en andere vakorganisaties met NN overleg gevoerd over de pensioenregeling. De doelstelling van dit overleg was een akkoord over de beschikbare premieregeling waarin je nu actief pensioen opbouwt. Deze regeling moet geactualiseerd worden en in lijn met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) worden gebracht.  

Tijdens het overleg bleek echter dat een van de partijen de voorbereiding niet voldoende had afgerond waardoor zij nog geen besluit konden nemen. We hebben daarom besloten om het overleg te onderbreken en op 30 mei verder te gaan. De Unie zal na 30 mei een akkoord aan de leden te kunnen voorleggen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Gesloten pensioenfondsen

Als medewerker van NN kun je met vier verschillende pensioenfondsen te maken hebben, er zijn namelijk ook nog drie gesloten pensioenfondsen. In een gesloten pensioenfonds vindt geen nieuwe pensioenopbouw meer plaats. Ook voor de gesloten pensioenfondsen geldt dat zij in principe over moeten gaan naar een regeling conform de Wtp.

Sociale partners zijn met alle drie de gesloten pensioenfondsen in gesprek om te onderzoeken of de overgang naar een regeling conform de Wtp in het belang van de deelnemers is. Het is mogelijk dat we bij het ene pensioenfonds concluderen dat een overgang naar de Wtp-regeling in het belang van deelnemers is. Terwijl de conclusie bij een ander pensioenfonds juist zou kunnen zijn dat het fonds beter onder de oude wetgeving kan blijven. De mening van het bestuur van het pensioenfonds is daarbij belangrijk.

PFI

Het bestuur van pensioenfonds ING (PFI) is van mening dat het, gezien de hoge dekkingsgraad van het fonds, in het belang is van de deelnemers als het pensioenfonds overgaat naar het nieuwe wettelijk kader. Zij hebben de sociale partners verzocht daartoe een invaarverzoek te doen. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van het fonds, https://nieuwpensioen.pensioenfondsing.nl. De inhoud van het invaarverzoek is onderwerp van onderhandelingen tussen vakorganisaties, de betrokken werkgevers en het pensioenfonds.

NCP en DLPF

Ook met de besturen van de andere pensioenfondsen (NN CDC pensioenfonds en Deltalloyd pensioenfonds) wordt gesproken over de toekomst van het fonds. De pensioenfondsen informeren hun deelnemers hierover via hun websites, https://nn.cdcpensioen.nl/nieuw-pensioenstelsel en https://www.deltalloydpensioenfonds.nl/nieuwe-richting.

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kun je de belangenbehartiger Inge de Vries mailen via Inge.de.vries@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid