De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Pensioenonderhandelingen op 16 mei 2024

13 mei 2024

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht. Deze wet schrijft voor dat de pensioenregelingen aangepast moeten worden. Hiervoor is een overgangstermijn gegeven tot 1 januari 2028.

Voorbereidende werkgroepen

De Unie is actief betrokken bij de diverse werkgroepen die de aanpassing aan de Wtp voorbereiden voor de actieve pensioenregeling en de drie gesloten pensioenfondsen.

De werkgroep die zich bezighoud met de actieve pensioenregeling, die wordt uitgevoerd door Befrank, heeft onlangs advies uitgebracht aan cao-partijen. De werkgroep is paritair samengesteld. Paritair betekent dat werkgever en vakorganisaties samen de studie hebben uitgevoerd. Er is ook overleg gevoerd met de pensioenuitvoerder Befrank. Vanuit De Unie hebben twee personen meegewerkt aan de voorbereidende studie.

Inhoud advies

Het belangrijkste onderdeel van het advies betreft de aanpassing van het nabestaandenpensioen. Dit is noodzakelijk om de pensioenregeling in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving. Daarnaast zijn kleinere aanpassingen nodig in de netto pensioenregeling en het aankopen van pensioen in de vorm van een vaste uitkering moet veranderen.

Advies kaderleden

De kaderleden van De Unie hebben het advies van de werkgroep beoordeeld. Zij kunnen zich vinden in het advies en vinden dit een goed uitgangspunt voor de onderhandelingen op donderdag 16 mei 2024.

Overleg 16 mei 2024

Op donderdag 16 mei bespreken cao-partijen (vakorganisaties en NN) het advies van de werkgroep. Indien dit leidt tot een onderhandelaarsresultaat dan legt De Unie dit voor aan de leden met een Compleet of extra lidmaatschap.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid