De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Ontwikkelingen Delta Lloyd Pensioenfonds

04 juli 2024

Nu de actuele pensioenregeling, waarin onze leden nu pensioen opbouwen, is aangepast aan de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp), kunnen cao-partijen hun energie volledig inzetten op het overleg over de gesloten pensioenfondsen. De Wet toekomst pensioenen geldt ook voor deze fondsen.

Bij NN hebben we te maken met drie gesloten pensioenfondsen:

  • NN CDC Pensioenfonds (NCP) voor de medewerkers die voor 1 oktober 2022 in dienst waren bij NN
  • Delta Lloyd Pensioenfonds (DLPF)
  • Pensioenfonds ING (PFI) voor medewerkers die voor 2014 in dienst waren van ING of NN.

Voor alle drie de pensioenfondsen geldt dat cao-partijen moeten besluiten of het pensioenfonds overgaat naar het nieuwe stelsel. Indien daartoe besloten wordt, dan moet ook besloten worden hoe de nieuwe regeling vormgegeven wordt.

Overleg

De Unie is al geruime tijd met de besturen van alle drie de pensioenfondsen in gesprek. Dit doen wij in samenwerking met NN en met de andere vakorganisaties. We praten over de positie van de pensioenfondsen in relatie tot de Wtp. De uitkomst van dit overleg wordt vastgelegd in een transitieplan. Dit moet voor het eind van het jaar gereed zijn.

Dit besluit nemen cao-partijen na zorgvuldig overleg met het bestuur van het betreffende pensioenfonds, omdat zij deskundig zijn met betrekking tot de regeling die het fonds uitvoert. Het pensioenfonds heeft ook de wettelijke opdracht om te beoordelen of de overgang naar een Wtp-regeling evenwichtig is voor alle deelnemers.

DLPF

Het overleg met het bestuur van DLPF is in een zodanig stadium dat De Unie de voortgang heeft gedeeld met onze leden.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid