De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Leden De Unie stemmen in met wijziging pensioenregeling

25 juni 2024
NN Group

De leden van De Unie hebben een uitspraak gedaan over de aanpassingen in de pensioenregeling. Een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Ook de leden van de andere vakorganisaties hebben voorgestemd. Daarmee zijn de afspraken uit het onderhandelingsresultaat definitief geworden.

De uitslag

De uitslag van de stemming was duidelijk. Circa 90% van de stemmen was positief, van de overige stemmen was de helft tegen het akkoord en de andere helft heeft zich onthouden.

Wet toekomst pensioenen

Deze stemming betreft de pensioenregeling waarin nu bij NN pensioen wordt opgebouwd. Deze regeling is nu geheel in lijn met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) gebracht. Bij NN zijn er daarnaast drie gesloten pensioenfondsen. Ook deze pensioenfondsen hebben te maken met de Wtp. De cao-partijen moeten in een transitieplan de toekomst voor de gesloten pensioenfondsen beschrijven. Dit doen we in nauw overleg met de betrokken pensioenfondsbesturen.

Informatie

Op de websites van de pensioenfondsen kun je meer lezen over de toekomst van het pensioenfonds.

NN CDC pensioenfonds        https://nn.cdcpensioen.nl/nieuw-pensioenstelsel

DeltaLloyd pensioenfonds   https://www.deltalloydpensioenfonds.nl/nieuwe-richting

Pensioenfonds ING               https://nieuwpensioen.pensioenfondsing.nl/

In de eerste helft van juli heeft De Unie, samen met NN en met de andere vakorganisaties, gesprekken met de verschillende pensioenfondsen. Houd de e-mail dus in de gaten, want als er belangrijke ontwikkelingen zijn dan houden we je daarvan op de hoogte.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid