De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: cao-onderhandelingen gestart

22 september 2020

Op 17 september 2020 heeft De Unie een start gemaakt met de cao-onderhandelingen. De NN-cao loopt af op 31 december 2020. De eerste onderhandelingsronde is gebruikt om de verschillende voorstellenbrieven toe te lichten.

Voorstellen De Unie

De voorstellenbrief van De Unie is hier te lezen. De voorstellen van De Unie zijn vastgesteld door de leden. We hebben er bewust voor gekozen om slechts een beperkt aantal onderwerpen in de discussie in te brengen.

Wij hebben de wens toegelicht van de Unie-leden om afspraken over thuiswerken in de cao op te nemen. En om een visie op de combinatie van thuis- en op kantoorwerken te ontwikkelen zodat medewerkers weten wat ze in de toekomst kunnen verwachten van NN. Ook de werkgever wil afspraken maken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Daarom is een paritaire werkgroep aan de slag om naast het cao-overleg de verschillende ideeën verder uit te werken. We proberen hierin samen te werken met de werkgever omdat er een gedeeld belang is.

De Unie stelt een collectieve structurele loonsverhoging voor van 3%. De werkgever vindt dit veel te hoog, NN-Group zegt de salarissen niet te willen verhogen. Ook bij andere cao-onderhandelingen zien we dat de werkgevers beginnen op de nullijn en daar lang aan vasthouden.

De werkgever baseert de nullijn op de investeringen die nodig zijn om het bedrijf een goede toekomst te geven, daarnaast wordt gewezen op de te verwachten negatieve financiële gevolgen van de covid-19 problematiek. De werkgever verwacht dat de inflatie in 2021 gering zal zijn, waardoor volgens NN de kosten van levensonderhoud niet veel zullen stijgen. De Unie deelt deze inschatting niet. Wij hebben gevraagd om een financiële onderbouwing van de verwachtingen van werkgever.

Voorstellen NN-Group

De werkgever heeft deze voorstellen toegelicht. Er zijn punten waar overeenstemming over bereikt kan worden. Maar het verschil in visie op de salarisontwikkeling is natuurlijk erg groot.

Agenda

Het volgende overleg is op 14 oktober 2020. We hebben afgesproken dan in ieder geval te spreken over het salarisbeleid. De Unie heeft ook gevraagd om een reactie op onze voorstellen.

Ook door de andere vakbonden zijn voorstellen ingebracht. Hier zijn ook voorstellen bij die niet goed aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de financiële sector. Een voorbeeld hiervan is dat een verplichte 30-urige werkweek wordt gepropageerd. De Unie vindt een goede balans tussen werk en privé uiteraard belangrijk. Wij willen dit echter bereiken door meer ruimte voor maatwerk te bieden en door de zeggenschap van de werknemers over hun werktijden te vergroten. Het verplicht invoeren van een 30-urige werkweek past hierbij niet. De Unie wil snel weten welk standpunt NN in deze discussie inneemt.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, of is er informatie om met De Unie te  delen? Neem dan contact op met mij. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of te bellen naar 06-5252 2091. Of bel naar één van de kaderleden die bij de onderhandelingen is betrokken.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid