De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Nedap: Leden stemmen over cao-onderhandelingsresultaat

10 september 2020

Op 7 september 2020 hebben wij met Nedap gesproken over de nieuw af te sluiten cao. Deze onderhandelingen hebben geresulteerd in een onderhandelingsresultaat. Ik wil dit resultaat graag aan de Unie-leden voorleggen.

De Unie vindt de afgesproken loonsverhoging van 1,5% per 1 april 2020 in het licht van de huidige (corona-)crisis en de bedrijfseconomische situatie bij Nedap acceptabel en redelijk. Bij een te verwachten inflatie over 2020 van 1,5% kunnen we met deze loonafspraak nog spreken van koopkrachtbehoud voor de medewerkers bij Nedap in 2020.

Wij horen graag of de Unie-leden kunnen instemmen met onderstaande afspraken.

1. Looptijd

De af te sluiten cao heeft een looptijd van één jaar, te weten van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

2. Inkomen

  • Effectief met ingang van 1 april 2020 zullen de salarissen en de salarisschalen structureel met 1,5% worden verhoogd.
  • De jeugdloonschalen worden niet afgeschaft. Deze schalen worden gebruikt om werkstudenten in te schalen.

3. Thuiswerkvergoeding

Nedap is met de ondernemingsraad overeengekomen dat een thuiswerkvergoeding van kracht is zolang de medewerkers vanwege COVID-19 grotendeels vanuit huis werken.

4. Geboorte-/adoptieverlof

Nedap zal in overleg met de ondernemingsraad bepalen of aanvulling door Nedap van de wettelijke UWV-uitkering van 70% van het maximumdagloon tot 100% van het salaris wenselijk is. Hierbij speelt een rol dat van een dergelijke aanvullingsregeling niet door alle medewerkers gebruik kan worden gemaakt. Bovendien kan een medewerker als het (betaalde) geboorte-/adoptieverlof nog niet voldoende mogelijkheden biedt, binnen de bij Nedap bestaande verlofregeling en ‘guiding principles’ met de leidinggevende nadere afspraken maken over de invulling van de periode na het betaalde geboorte-/adoptieverlof.

5. Functiebeschrijvingen en waardering

Partijen zullen de gemaakte (protocol)afspraak continueren.

6. Diversen

  • Duurzame inzetbaarheid De gemaakte protocolafspraak komt te vervallen. Nedap zal dit onderwerp zelf verder uitwerken.
  • 3e WW-jaar.

Gezien de uitkomst van de onder de medewerkers uitgezette enquête zal geen reparatie van het 3e WW-jaar plaatsvinden.

Stemming

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het cao-onderhandelingsresultaat. Stemmen kan tot uiterlijk 16 september 2020.

Informatie

Als er vragen zijn over de inhoud van het onderhandelingsresultaat kun je vanzelfsprekend contact opnemen met belangenbehartiger Jan Admiraal via e-mail jan.admiraal@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Oci: Cao 2024

Op 31 december aanstaande eindigt de lopende de cao. Als het aan ons ligt is er helderheid over de afspraken…

Word gratis lid