De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MN: Cao 2021 en verder

19 oktober 2021

Afgelopen vrijdag, 15 oktober 2021, is er een bijeenkomst geweest tussen werkgeververtegenwoordiging MN en de vakbonden. Dit verkennend, constructief, gesprek heeft ertoe geleid dat er voldoende aanleiding is om de cao-onderhandelingen te gaan hervatten.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Zoals je weet, is het eerdere eindbod van de werkgever door de leden van de vakorganisaties afgewezen. Vervolgens hebben de vakbonden bij de werkgever aangegeven dat de medewerkers recht hebben op een cao en bereid zijn om het gesprek hierover aan te gaan.

Vrijdag is duidelijk geworden dat er voor de werkgever en de vakbonden voldoende aanleiding is om hernieuwd het gesprek aan te gaan. Hierbij hechten wij onder andere groot belang aan loonontwikkeling en een bestendig pensioen.

Wij hebben over en weer de ambitie uitgesproken om tot een passende cao te komen. Daarvoor richten we twee dagen in. We starten volgende week vrijdag 29 oktober. En ook een tweede onderhandelingsdag is al vastgesteld voor dinsdag 2 november.

Ondanks dat er ongetwijfeld nog de nodige hobbels genomen moeten worden zijn wij optimistisch gestemd. De sfeer is echt anders en er waait een nieuwe frisse, maar warme wind. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Joop Voesten via e-mail joop.voesten@unie.nl  

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

MN: Cao 2021 en verder

Graag wil ik, belangenbehartiger Joop Voesten, laten weten dat we een passend onderhandelingsresultaat bereikt hebben voor de cao van MN….

MN: Cao 2021

Vorige week hebben we de leden geïnformeerd over het koopkrachtverlies dat ontstaat bij het uitblijven van een cao bij MN….

Word gratis lid