De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MITT: nieuwe pensioenregeling is klaar!

24 mei 2024

In dit bericht informeren we je over de uitkomst van de pensioenbesprekingen tussen de vakorganisaties en werkgevers MITT.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Lang pensioentraject

In 2021 zijn cao-partijen gestart met de gesprekken over een nieuwe pensioenregeling voor de MITT. We zijn niet alleen onderling in gesprek gegaan, maar ook met het bedrijfstakpensioenfonds MITT (Bpf MITT) en de sociale partners van de textielverzorging (TV). MITT en TV nemen samen deel aan het Bpf MITT. We hebben ons laten begeleiden en ondersteunen door pensioenadviesbureau Aethics en de rekenmeesters van WTW. Na vele gesprekken en lange onderhandelingen zijn we met alle partijen er nu eindelijk uit. Niet onbelangrijk daarbij was dat de Tweede en Eerste Kamer de nieuwe pensioenwet (WtP) ook daadwerkelijk definitief hebben goedgekeurd in 2023.

Toelichtingen

Om inzichtelijk te maken wat we hebben afgesproken, is er niet alleen een samenvatting gemaakt van de gemaakte afspraken, maar ook een wat uitgebreidere versie. Alle informatie over de nieuwe pensioenregeling staat overigens beschreven in het wettelijk verplichte transitieplan voor de MITT.

Stemming en vervolg

Nu we de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling hebben afgerond, zijn we benieuwd naar de mening erover. Wij zijn er positief over en leggen het ter stemming aan de leden voor. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om te  kunnen stemmen tot en met vrijdag 28 juni 2024, 16.00 uur. Daarna zullen we de uitslag van de stemming bij De Unie en de andere partijen delen.

De leden die nu slaper of gepensioneerd zijn, vragen we om advies over het overhevelen van het vermogen van het pensioenfonds van de huidige regeling naar de nieuwe pensioenregeling (invaren).

Zodra de leden hebben ingestemd en het pensioenfonds ook akkoord is, kijkt De Nederlandse Bank er ook nog naar. Is dit allemaal in orde, dan laat Bpf MITT de nieuwe regeling in de systemen zetten om jouw pensioen per 1 januari 2026 netjes uit te kunnen voeren.

Pensioeninformatie

Meer informatie over pensioen vind je op de website van Pensioenduidelijkheid. Dit is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is betrouwbare informatie te bieden over het pensioenstelsel. Meer informatie over jouw huidige pensioen kan je vinden via de site van het pensioenfonds MITT. Als je vragen hebt over jouw pensioen, dan kan je deze stellen via pensioenfondsmitt.nl. Uiteraard vind je ook veel informatie op de website van De Unie en kan je er als Unielid advies over krijgen of je vraag aan ons stellen.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je de belangenbehartiger Emanuel Geurts het beste bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of telefonisch via 06-5252 2074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

MITT: Een nieuw eindbod

In dit bericht informeren wij je over de nieuwe uitkomst van de cao-onderhandelingen MITT.   Cao-onderhandelingen Een eerder eindbod van…

Word gratis lid