De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metalektro: Er is een onderhandelingsresultaat!

14 mei 2024

Op 13 mei 2024 hebben De Unie en de andere vakorganisaties met werkgevers een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Metalektro. Voor het resultaat zijn vijf onderhandelingsrondes nodig geweest. Lees hier het resultaat; wij benoemen in deze nieuwsbrief de belangrijkste punten.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Loon en looptijd

De cao kent een looptijd van 19 maanden en loopt van 1 juni 2024 tot en met 31 december 2025. In deze periode krijg je de onderstaande loonsverhogingen:

 

  • 2,75% per 1 juni 2024
  • 3,25% per 1 januari 2025
  • 3% per 1 juni 2025

 

Met deze verhoging komen we bijna op onze loonvraag van 9,4% voor een cao die ook in heel 2025 loopt. De loonafspraak zorgt voor koopkrachtbehoud én een verwachte koopkrachtverbetering van bijna 3%, berekend over de periode 2021 tot en met 2025.

De Unie had graag gezien dat alle medewerkers kunnen profiteren van de gemaakte loonafspraken, maar helaas zullen de medewerkers boven de salarisgrens (2024: 117.700,- euro) geen profijt hebben van de gemaakte loonafspraken. De salarisgrens zal met de loonsverhogingen geïndexeerd worden naar 128.613,- euro. De Unie heeft hard ingezet op een loonsverhoging voor iedereen. We vinden het een gemiste kans.

Afbouw tijdelijke maatregeling pensioen premie (pensioenschuif)

In de huidige cao, is eenmalig een uitkering afgesproken van 60,- euro bruto per maand (artikel 3,4,2 sub a). Deze tijdelijke maatregeling wordt het komende jaar afgebouwd; tot en met augustus 2024 behoudt je de 60,- euro bruto per maand en vanaf 1 september 2024 ontvang je 50,- euro bruto per maand tot en met 31 december 2024. In 2025 zal deze tijdelijke maatregeling niet meer van toepassing zijn.

Strategische agenda

De sociale partners herbevestigen de gemaakte afspraken van de strategische agenda (2022-2027). In het vervolg van het rapport Metalektro: De sleutel naar sociaaleconomisch succes, zullen de sociale partners een agenda opstellen met als doel de sector in al haar aspecten onder de aandacht te berengen. Verbetering van het imago van de sector, is onderdeel van de agenda. Het streven van de partijen is om de agenda in september te presenteren. Arbeidsmarkt en ontwikkeling is voor de partijen één van de belangrijkste onderwerpen van de strategische agenda die de komende cao-periode ter hand genomen moet worden.

Mantelzorg

Naar aanleiding van de pilot mantelzorg is de waarde van het maken van maatwerkafspraken in combinatie met werk en privé zichtbaar geworden. Daarom zullen de sociale partners een campagne starten om een vervolg te geven aan de pilot.

Financieel fit & 5x Beter

De afspraken over  financieel fit en opleidingsvouchers worden ook gedurende looptijd van de nieuwe cao ongewijzigd voortgezet. Het project 5x Beter worden tot 31 december 2028 verlengd. Deze projecten dragen bij aan het aantrekkelijk houden van de sector en medewerkers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen in een veilige werkomgeving.

Cao hoger personeel

Aan het onderzoek naar het eventueel samenvoegen van de beide cao’s wordt in de nieuwe looptijd van de cao een vervolg gegeven, zodat in 2026 de cao’s daadwerkelijk samengevoegd worden.

Wat vind jij?

Nu er een onderhandelingsresultaat ligt, zijn wij benieuwd naar de mening van onze leden. Wij zijn er positief over. De leden kunnen stemmen tot en met woensdag 29 mei 2024, 13.00 uur.

Contact

Heb je een vraag of opmerking, dan kun je mailen naar metaal@unie.nl. Wil je graag één van de onderhandelaars spreken dan kun je bellen naar Wicher van der Hoef op nummer 06-5252 2023 of met Gertjan Tommel op nummer 06-5252 2034.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid