De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metaal en Techniek: Tweede ronde cao-onderhandelingen

09 september 2021

Dinsdag 7 september hebben wij voor de tweede keer met de werkgevers overleg gevoerd voor een nieuwe cao Metaal en Techniek. We hadden de werkgevers gevraagd deze keer met concrete voorstellen te komen omdat zij vorige keer zo vaag en onduidelijk waren over hun voorstellen voor een nieuwe cao.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Slechts over een onderwerp zijn ze nu wel concreet geworden. Dat is voor wat betreft hun standpunt ten opzichte van de RVU-regeling. Via deze regeling kun je 3 jaar eerder voor je AOW-leeftijd stoppen met werken. Gedurende maximaal 3 jaar krijg je een vergoeding van je werkgever op het niveau van de AOW-uitkering. De werkgevers zijn wel bereid om deze regeling, eventueel gebaseerd op die van de Motorvoertuigen, met ons af te spreken maar daarvoor willen zij een aantal afspraken uit de huidige cao halen zoals de ontziemaatregelen en seniorendagen. Ook het generatiepact willen zij zodanig wijzigen dat je zonder instemming van je werkgever geen gebruik meer kunt maken van deze regeling.

Juist deze afspraken hebben we destijds gemaakt om de medewerkers vitaal en gezond inzetbaar te houden tot hun pensioengerechtigde leeftijd. De werkgevers zien ook in dat deze afspraken goed gewerkt hebben en dat hierdoor de oudere medewerkers veel vitaler zijn geworden. Om die reden vinden zij dat zij meer inzetbaar zijn. Desondanks beweren zij dat het generatiepact zijn doel niet heeft bereikt en volgens hen zijn de medewerkers vanaf 55 jaar en ouder minder productief geworden.

Naar aanleiding van de eerste ronde is ons gevoel door het hierbovenstaande helaas bevestigd. De werkgevers zijn bereid om nieuwe afspraken met ons te maken, als wij zouden accepteren dat er verslechteringen in de nieuwe cao komen.

Over een thuiswerkregeling, arbeid en zorg (balans werk en privé), mogelijkheid om extra verlof te sparen om je te kunnen ontwikkelen of eerder te kunnen stoppen willen zij helemaal geen afspraken maken op sectoraal niveau.

Al met al geeft dit ons de indruk dat de werkgevers heel anders, minder positief, beeld over hun eigen sector en medewerkers hebben dan dat wij hebben. Dit baart ons zorgen over de volgende en ook de laatste cao-onderhandelingen volgende week dinsdag.

Namens De Unie zullen wij ons positief en constructief blijven opstellen. We zullen onze cao-voorstellen aangaande onder andere een verantwoorde loonsverhoging (inflatie + 1%), nieuwe afspraken om de duurzame inzetbaarheid te vergroten (via werk en privé balans beter op elkaar af te stemmen), voortzetting en doorontwikkeling van generatiepact en mogelijkheden om extra verlof te sparen handhaven.

We komen op 14 september weer bij elkaar. Direct daarna zullen we je op de hoogte brengen van de uitkomst. Wil jij (live) op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Like en volg ons dan ook op social media:

Facebook.com/ikbenmetaal

Instagram.com/ikbenmetaal

Linkedin.com/company/de-unie-metaal

Als je ons nog opmerkingen wilt meegeven voor de komende onderhandelingsronde, neem dan contact op met ons via e-mail metaal@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Metaal en Techniek: Cao

De huidige cao’s in de sector Metaal en Techniek lopen per 31 maart 2024 af. We zijn volop bezig met…

Word gratis lid