De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metaal en Techniek: Teleurstellende derde ronde cao-onderhandelingen

15 september 2021

Op dinsdag 14 september 2021 hebben wij voor de derde en laatste keer met de werkgevers overleg gevoerd over een nieuwe cao Metaal en Techniek. Direct bij de aanvang van het overleg hebben wij de werkgevers heel helder gemaakt dat onze achterban de door hun voorgestelde verslechtering in de huidige cao niet zullen accepteren. Daarnaast willen we afspraken zo veel mogelijk op centraal niveau in de nieuwe cao vastleggen om te voorkomen dat de medewerkers van “het kastje naar de muur” worden gestuurd. Werkgevers willen graag dat alles op ondernemingsniveau wordt geregeld tussen werkgever en werknemer.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Tevens hebben we hen op het hart gedrukt dat wij van hen concrete voorstellen willen hebben over de door ons ingebrachte onderwerpen zoals loonsverhoging, duurzame inzetbaarheid, RVU en meedoenpact. Op basis hiervan kunnen we dan, in overleg met onze achterban, een balans opmaken. Daarna kunnen we dan bekijken hoe we die balans waarderen en wat het vervolg zou moeten zijn.

Helaas was de reactie van de werkgevers voor de derde achtereenvolgende keer zeer teleurstellend en onbegrijpelijk. We hadden stille hoop dat zij deze keer toch nog met wat concrete en vooral positievere voorstellen zouden komen zodat wij uiteindelijk inhoudelijk met hen verder zouden kunnen onderhandelen. Tot onze grote verbazing en ergernis gaven de werkgevers aan dat zij hun voorstellen over de verslechtering van de huidige cao wilden handhaven. Zoals het inruilen van het recht op deelname aan het generatiepact voor een dubbele vrijwilligheid. Ook de duurzaam inzetbaarheidsmaatregelen in de huidige cao vanaf de 60e jaar laten ingaan in plaats van de 55e jaar. Dat betekent dat je van de ontzieregeling, geen verplicht overwerken en extra verlofdagen pas vanaf je 60e jaar zou kunnen gebruik maken. Over de loonsverhoging hebben zij tot op heden geen uitspraak gedaan!!

Als argument voor hun verslechteringsvoorstellen geven zij aan dat zij hiermee de RVU-regeling, om 3 jaar eerder van je AOW-recht gebruik te maken, kunnen bekostigen en hierdoor een herverdeling willen realiseren zonder concreet aan te geven wat en hoe zij willen herverdelen. De RVU-regeling zoals we die zouden willen afspreken heeft op zich ook veel voordelen voor de werkgevers. We hebben de indruk dat wat zij van de huidige duurzame inzetbaarheidsmaatregelen afbouwen voor de loonsverhoging willen inzetten. En jawel daar is ie: de welbekende “sigaar uit eigen doos”!

De Unie ziet hierin geen constructieve houding van de werkgevers om te komen tot een acceptabel resultaat. Hoewel het op grond van de voorstellenbrief van werkgevers te verwachten was, zijn we erg verbaasd in de houding van de werkgevers en het verloop van de onderhandelingen tot nu toe. Op 27 september aanstaande is een reservedatum gepland voor het onderhandelingstraject. We hoopten dat deze reservedag niet nodig zou zijn maar in dit geval toch besloten om deze alsnog door te laten gaan.

Wij willen graag nu met onze leden in overleg treden om te weten wat zij van deze gang van zaken vinden. Vervolgens willen we samen met de leden ons standpunt bepalen over hoe verder.

Je kunt je mening en op- of aanmerking aan ons doorgeven via metaal@unie.nl tot uiterlijk zaterdag 25 september aanstaande. Daarnaast organiseren we ook een digitaal inloopuur om je reacties kenbaar te maken. Dit spreekuur houden we op woensdag 22 september van 13.00 uur tot 15.00 uur.  De leden hebben een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen.

Na hier bovengenoemde datum zullen we de uitkomst hiervan met de leden delen.

We komen op maandag 27 september weer bij elkaar. Direct daarna zullen we je op de hoogte brengen van de uitkomst. Wil jij (live) op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Like en volg ons dan ook op social media:

Facebook.com/ikbenmetaal

Instagram.com/ikbenmetaal

Linkedin.com/company/de-unie-metaal

Als je ons nog opmerkingen wilt meegeven voor de komende onderhandelingsronde, neem dan contact op met ons via e-mail metaal@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid