De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metaal en Techniek: Cao-onderhandelingen

15 oktober 2021

Nadat we de cao-onderhandelingen hebben opgeschort hebben wij op 14 oktober een nieuwe, ultieme, poging gedaan om met de werkgevers een nieuwe cao af te spreken voor de sector Metaal en Techniek. Helaas heeft dit niet geleid tot een significante verbetering van wat werkgevers al op tafel hadden gelegd. Om die reden heeft De Unie samen met de andere vakorganisaties geconcludeerd dat we niet verder komen aan de onderhandelingstafel en dat we voor dit moment uitonderhandeld zijn.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De afgelopen weken hebben wij met de leden de voorstellen van de werkgevers besproken en hen gevraagd wat zij van de (verslechterings)voorstellen van hun werkgevers vonden. Onze leden hebben deze voorstellen unaniem afgewezen en ons gevraagd om een laatste poging te doen om alsnog eruit te komen met de werkgevers.

Ondanks onze terugkoppeling van de reactie van onze leden tijdens het overleg van 14 oktober, kwamen de werkgevers niet met betere voorstellen. Het enige wat ze na 5 dagen onderhandeln hebben toegevoegd is een lachwekkend loonbod.

Wat bieden de werkgevers?

Op hoofdlijnen ligt er op dit moment een eindbod van werkgevers met de volgende punten:

 • Een loonbod € 42,50 per 1/1/2022 met looptijd 12 maanden. Bij een gemiddeld loon van € 38.000,- is dat maar 1.4%! Het nominale bedrag is niet eens voldoende om de stijgende energierekening van jou te compenseren, laat staan dat je er in koopkracht op vooruit gaat. Hiermee laten de werkgevers jou en je collega’s dus letterlijk in de kou staan!
 • Zwareberoepenregeling (RVU) om eerder te kunnen stoppen met werken alleen als we akkoord gaan met de volgende significante verslechteringen:
  • Het Generatiepact: vanaf 60 jaar alleen als je werkgever dat goed vindt en vanaf 63 jaar en 4 maanden pas als recht. Neem je deel aan het Generatiepact mag je niet meer deelnemen aan RVU. Wil je deelnemen aan RVU dan mag je niet deelnemen aan het Generatiepact.
  • Seniorendagen inleveren en opschuiven van nu 54 naar 60 jaar
  • Ouderen verplicht laten overwerken en ook in ploegen tot 10 jaar voor AOW dus van nu 55 naar 57 jaar
 • Geen afspraken voor betere en gezondere roosters
 • Werkgevers gaan hun best doen om 2.500 uitzendkrachten in dienst te nemen (inspannen is dus geen garantie!)
 • Jeugdlonen willen ze met 5% verhogen, dat lijkt heel wat maar ook dan lopen de jongeren nog ver achter bij andere technische sectoren. Bovendien worden de jeugdschalen in de cao Metalektro gewoon afgeschaft.

Wat wil De Unie?

Deze voorstellen liggen erg ver van de voorstellen van De Unie en ze zijn niet gericht op het behoud van de hardwerkende vakmensen. Het loonbod ligt lager dan het inflatie niveau en het leidt absoluut niet tot een verbetering van koopkracht. Bovendien zullen deze voorstellen de sector niet aantrekkelijker maken bij het nieuwe talent dat de werkgevers, gezien de economische groei en de groeiende krapte op de arbeidsmarkt, hard nodig heeft nu en ook in de toekomst. Sterker nog de werkgevers zetten met dit eindbod de deur wagenwijd open voor werknemers om naar andere sectoren te vertrekken. Met een vertrek van collega’s creëren ze nog grotere problemen voor zichzelf maar vooral voor die loyale collega’s die in de sector blijven werken. Voor hen zal de werkdruk, die al heel hoog is, enkel nog toenemen.

We houden nog steeds vast aan onze voorstellen over onder andere een verantwoorde loonsverhoging (inflatie + 1%), nieuwe afspraken om de duurzame inzetbaarheid te vergroten (via werk-privébalans beter op elkaar af te stemmen), voortzetting en doorontwikkeling van het Generatiepact en mogelijkheden om extra verlof te sparen handhaven.

Opnieuw zullen we komende dagen met onze leden overleggen over onze vervolgstappen om de werkgever alsnog te overtuigen van de noodzaak van een verantwoorde cao in het belang van alle medewerkers en in het belang van de sector Metaal en Techniek. Als de werkgevers in de komende dagen niet van gedachte veranderen dan kan dit zelfs leiden tot een ultimatum namens De Unie.

Wil jij (live) op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Like en volg ons dan ook op social media:

facebook.com/ikbenmetaal
instagram.com/ikbenmetaal
linkedin.com/company/de-unie-metaal

Als je ons nog opmerkingen wilt meegeven voor de komende onderhandelingsronde, neem dan contact op met ons via e-mail metaal@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Metaal en Techniek: Cao

De huidige cao’s in de sector Metaal en Techniek lopen per 31 maart 2024 af. We zijn volop bezig met…

Word gratis lid