De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metaal en Techniek: cao-onderhandelingen

28 september 2021

Ook na vier onderhandelingsrondes hebben de werkgevers in de Metaal en Techniek nog steeds geen loonbod op tafel gelegd.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Bovendien willen de werkgevers nog steeds niet afzien van hun voorstellen om bestaande rechten in de huidige cao te verslechteren. Je moet hierbij denken aan:

  1. Generatiepact, vanaf 60 jaar, alleen als je werkgever dat goed vindt en vanaf 63 jaar en 4 maanden pas als recht;
  2. Seniorendagen inleveren en opschuiven van nu 54 naar 60 jaar.
  3. Ontziemaatregelen, ouderen verplicht laten overwerken en ook in ploegen tot 10 jaar voor AOW. Dat is nu al een verschuiving van 55 naar 57 jaar.

In ruil hiervoor zijn de werkgevers wel bereid een RVU-regeling met ons af te spreken waardoor werknemers drie jaar eerder dan hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met hun werk. MAAR, neem je eenmaal deel aan het generatiepact dan mag je daarna niet meer kiezen voor de RVU. Hiermee bevestigen werkgevers maar weer hoe bizar hun voorstellen zijn.

Werkgevers zijn bereid de jeugdlonen met 5% te verhogen. Dat lijkt heel wat maar ook dan lopen de jongeren nog ver achter bij andere technische sectoren. Zo is bijvoorbeeld in de cao Metalektro afgesproken dat de jeugdlonen helemaal afgeschaft worden. En in de Motorvoertuigen en Tweewielers ligt het jeugdloon tot wel 300 euro hoger. Je kunt hier de rest van de voorstellen van de werkgevers lezen.

We vragen ons nu af of de werkgevers goed beseffen waar ze nu mee bezig zijn; in een tijd waarin iedereen naarstig op zoek is naar gekwalificeerde medewerkers proberen de werkgevers hun hard werkende werknemers uit de Metaal en Techniek weg te jagen. Terwijl de sector nu enorm aan het floreren is.

De bonden, waaronder De Unie, gaan nu in overleg met de achterbannen om te bepalen hoe wij toch tot een nieuwe cao kunnen komen waarin we afspraken maken om de huidige medewerkers te behouden en de sector aantrekkelijk(er) te maken voor nieuwe medewerkers.

We houden nog steeds vast aan onze voorstellen aangaande onder andere een verantwoorde loonsverhoging (inflatie + 1%), nieuwe afspraken om de duurzame inzetbaarheid te vergroten (via werk en privé balans beter op elkaar af te stemmen), voortzetting en doorontwikkeling van generatiepact en mogelijkheden om extra verlof te sparen handhaven.

We gaan op 30 september aanstaande met De Unie LBM (Landelijke bedrijfsgroep Metaal) in overleg over onze vervolgstrategie om onze leden nader te informeren over de laatste ontwikkelingen. Na overleg met de leden zullen wij ons definitief standpunt bepalen over het vervolgtraject met betrekking tot de voortzetting van de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Direct daarna zullen we je op de hoogte brengen van de uitkomst. Wil jij (live) op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Like en volg ons dan ook op social media:

facebook.com/ikbenmetaal

instagram.com/ikbenmetaal

linkedin.com/company/de-unie-metaal

Als je ons, belangenbehartigers Suat Koetloe en Gertjan Tommel, nog opmerkingen wilt meegeven voor de komende onderhandelingsronde, neem dan contact op met ons via e-mail metaal@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid