De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

KPN: pensioenakkoord

03 juli 2024

In de afgelopen periode is er gewerkt aan een nieuwe pensioenregeling. Door de Wet Toekomst Pensioenen moet de huidige regeling van KPN aangepast worden. We hebben nu afspraken gemaakt voor de nieuwe regeling die aan de nieuwe wet voldoen. We vragen onze leden werkzaam bij KPN hun stem uit te brengen. Hieronder de hoofdlijnen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wat houdt de regeling in

Vorig jaar is de nieuwe pensioenwet, de WTP, Wet Toekomst Pensioen, in werking getreden. Alle pensioenregelingen moeten aan deze nieuwe wet voldoen. Om de KPN pensioenregeling om te zetten naar de nieuwe regeling hebben we een aantal afspraken gemaakt hoe dat zal worden uitgevoerd. Alle onderdelen van de regeling zijn besproken en berekend. Het gaat dan over het pensioen, de eigen bijdrage, het partner- en nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Via deze link kun je meer inzicht krijgen in de nieuwe wet. Home | Pensioenduidelijkheid  Hierin lees je de 10 stappen uitleg.

Solidaire premieregeling

Bij KPN hebben we een solidaire premieregeling afgesproken. Het gaat in de nieuwe regeling over de premie die in je pensioen wordt ingelegd. De solidaire regeling heeft een reserve waaruit je samen bepaalde risico’s kunt delen. Bij de start van de nieuwe regeling wordt je opgebouwde pensioen door middel van de wettelijke regels die daarvoor gelden, precies omgerekend naar een kapitaal.

Compensatie

In een aantal gevallen is het nodig om te compenseren. In de nieuwe regeling ligt er meer nadruk op beleggen. Omdat jongeren langer meedoen met de nieuwe regeling hebben ze meer kans om goede rendementen te behalen. Als je tussen de 40 en 60 jaar bent kan het zijn dat je minder voordeel behaalt. Afgesproken is dat deze groep gecompenseerd zal worden. De verwachting is dat daarmee iedereen evenwichtig en gelijkwaardig wordt behandeld.

Bij de overgang naar de nieuwe regeling wordt ook gekeken naar de dekkingsgraad. Dit gaat over de waarde die boven de dekkingsgraad in het fonds zit. Een gedeelte kan worden uitgedeeld aan de deelnemers bij de overgang.

Breng je stem uit

Naast het akkoord is er ook een Transitie Plan dat onderdeel uitmaakt van het akkoord. Je kunt dat hier nalezen. Er is goed en constructief samengewerkt met alle partijen en we zijn tevreden met het resultaat. Je kunt het hele akkoord hier rustig nalezen. Dit is een kortere tekst en beter leesbaar.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmen tot en met 8 juli 2024.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Harma Pethke via Harma.Pethke@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

KPN: Cao-resultaat

In de afgelopen periode is er intensief onderhandeld voor een nieuwe cao. Er is nu een onderhandelingsresultaat bereikt. We vragen…

Word gratis lid