De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Kort verslag 2e overleg ASML

13 november 2020

Deze week heeft De Unie verder gewerkt aan de voorbereiding van de cao-onderhandelingen bij ASML. In dit kader hebben De Unie en ASML op 10 november 2020 opnieuw met elkaar gesproken.
In dit gesprek heeft ASML op een aantal punten concreet gemaakt hoe zij de inzichten uit het DigiC onderzoek vertalen naar voorstellen voor een eigen ASML cao.

 

Daarnaast heeft er op 12 november een informeel overleg plaatsgevonden met ASML waarbij alle vakorganisaties aanwezig waren. In dit overleg hebben alle partijen hun visie gegeven op de wens van ASML ten aanzien van een eigen cao en hebben we in constructieve sfeer besproken hoe een verder traject met alle partijen vorm zou kunnen krijgen. FNV, CNV en VHP2 hebben herhaald dat een positief ROM-besluit noodzakelijk is voor verder inhoudelijk overleg. Wij respecteren de keuze van de andere vakorganisaties om vooruitlopend op een ROM-besluit geen formeel overleg te willen voeren met ASML, maar De Unie heeft een andere afweging gemaakt. Wij blijven derhalve bereid om het overleg voort te zetten. Uiteraard kunnen andere partijen ook op een later moment aansluiten bij het overleg.

Overleg 10 november
De thema’s met de hoogste prioriteit die voortkwamen uit het DigiC onderzoek waren:

  1. Balans werk/privé
  2. Waardering en beloning
  3. Duurzame inzetbaarheid

In het overleg hebben we vooral gesproken over de onderwerpen uit het thema ‘balans werk/privé’. Dit betreft bijvoorbeeld het generatiepact, geboorteverlof, een sabbatical-regeling, ADV-dagen en buitengewoon verlof. Het DigiC onderzoek geeft veel informatie over de wensen van de ASML-werknemers met betrekking tot deze onderwerpen. Zowel De Unie als ASML baseren zich voornamelijk op de uitkomsten van dit onderzoek. Vanuit onze gemeenschappelijke analyse komen De Unie en ASML daarom grotendeels tot vergelijkbare conclusies.

In hoofdlijnen zien wij hetzelfde bij het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Ook bij dit thema baseren zowel De Unie als ASML zich op de inzichten uit het DigiC onderzoek.

Bij het thema ‘waardering en beloning’ blijken onze ideeën nog wat verder uit elkaar te liggen.

Opbrengst overleg 10 november
We hebben een goede inhoudelijke discussie kunnen voeren. De Unie heeft een duidelijker beeld gekregen van de wensen van ASML en de contouren van een mogelijk cao-resultaat op basis van gemeenschappelijke inzichten. Maar we hebben ook een beter beeld van de onderwerpen waar we nog niet op een lijn zitten. De dialoog is daarom nog niet afgerond en derhalve  kunnen we nu nog geen concrete verwachtingen uitspreken.

Vervolg van het overleg
De Unie en ASML hebben afgesproken om op 17 november 2020 verder met elkaar te spreken.

Gerelateerde berichten

ASML: Start cao-overleg

De Metalektro-cao is inmiddels rond. Deze cao is ook op de medewerkers van ASML van toepassing. Dit heeft ASML ook…

Word gratis lid