De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Voorbereiding periodiek overleg november 2021

17 november 2021

Op dinsdag 23 november 2021 is het volgende periodiek overleg, we hebben dan maar een kort overleg dus het is belangrijk om dit goed voor te bereiden.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De volgende onderwerpen staan in ieder geval op de agenda:

  • Collectieve vrije dagen
  • Mobiliteitskaart
  • Thuiswerkadvies en toegangspas
  • Pilot onbeperkt verlof

Zijn er onderwerpen die jij van belang vindt, maar die nu niet op de agenda staan? Laat dit dan aan belangenbehartiger Inge de Vries weten zodat ze jouw onderwerp ook op de agenda kan laten plaatsen.

Collectieve vrije dagen

In de cao is overeengekomen twee extra collectieve vrije dagen toe te kennen. Voor het jaar 2021, zijn deze dagen vastgesteld op 27 december 2021 en 3 januari 2022. Inmiddels is gebleken dat onduidelijk is of de medewerkers die op deze dag normaal niet werken (het zijn beide maandagen), op een ander moment verlof kunnen opnemen of financieel gecompenseerd worden. Dit bespreken we in het periodiek overleg van 23 november, dan moet ook een besluit vallen.
Moet je op 27 december of 3 januari toch werken? Dan kun je de collectieve vrije dag op een ander moment inplannen. Hierover is een duidelijke afspraak gemaakt in de cao. Een tweede actie is dat we de collectieve vrije dagen voor het jaar 2022 vaststellen. Naast 3 januari komen er dus nog twee extra collectieve vrije dagen in 2022.

Mobiliteitskaart

ING ruilt in 2022 de OV-jaarkaart in voor de mobiliteitskaart. Met de mobiliteitskaart kan je deels meer dan met de OV-jaarkaart. Je kunt het niet alleen voor het openbaar vervoer, maar ook voor andere reismethoden gebruiken. Maar er zijn ook nadelen, onder andere:

  • Met de mobiliteitskaart is het vrij reizen in het weekend niet meer mogelijk
  • De vergoeding voor woonwerkverkeer is gemaximeerd op 65 km per dag
  • De vergoeding voor Intercity Direct vervalt

De Unie en ING hebben inmiddels een eerste overleg gehad over de juridische gevolgen van dit besluit. Voor veel leden geldt dat in hun individuele arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over het woon-werkverkeer. Deze mag ING niet zomaar wijzigen. Ik heb daarom aan ING gevraagd hiervoor een oplossing uit te werken en deze met ons te bespreken.
Ik heb ook benadrukt dat het belangrijk is om goede voorlichting te geven, zodat medewerkers een goed beeld hebben van de wijziging in deze reisvoorziening en tijdig een weloverwogen keuze kunnen maken. Binnenkort start ING met een pilotgroep die de mobiliteitskaart krijgt. Als de pilot succesvol is, wordt de mobiliteitskaart ingevoerd in 2022. Tot de officiële startdatum blijft de OV-jaarkaart werken.

In het periodiek overleg van 23 november proberen we afspraken te maken over dit onderwerp.

Thuiswerken en toegangspas

ING heeft besloten om het thuiswerkadvies van de overheid te volgen. Dit betekent dat iedereen weer van huis uit zal werken, en dat alle evenementen en vergaderingen weer online worden gehouden. De Unie wil dus met ING bespreken wat dit betekent voor de haalbaarheid van de afspraken over het aantal MVO-dagen. Daarnaast geeft ING aan dat ze zich beraden op de mogelijke invoering van een coronapas op de werkplek. Het standpunt van De Unie over deze optie is als volgt:

Standpunt De Unie inzake QR code op de werkvloer

De QR code van een gevaccineerde geeft geen zekerheid over de besmettelijkheid van een werknemer. De QR-code van een ongevaccineerde (en dus geteste) werknemer daarentegen wel. Deze werknemer is per definitie niet besmettelijk. Als het doel is om besmettingen te verminderen dan is het gebruik van een QR code, met de kennis van nu, een onvoldoende effectief middel gebleken. De QR code zou, in plaats van de anderhalve meter afstand, de zorg helpen ontlasten. Dat lijkt met het inzicht dat we nu hebben, onvoldoende te werken. Derhalve pleit De Unie ervoor om beproefde maatregelen opnieuw in te voeren. Denk daarbij aan de anderhalve meter afstand, en waar mogelijk thuiswerken, handen wassen, een schone werkplek en de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer, namelijk thuisblijven bij klachten. Allemaal maatregelen die de afgelopen anderhalf jaar bewezen effect hebben gehad.

De Unie is ten principale tegen een wetswijziging die het mogelijk maakt voor werkgevers om, op een privacy-schendende wijze, de gezondheid van werknemers in kaart te brengen.

Pilot onbeperkt verlof

In de cao is afgesproken dat we een vervolgonderzoek naar de effecten van onbeperkt verlof gaan uitvoeren. In het periodiek overleg bespreken we de vraagstelling en de opzet van dit onderzoek.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Inge de Vries,  via inge.de.vries@unie.nl of bel naar 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: Ultimatum verstreken

Om 12.00 uur vandaag (13 maart 2023) is het ultimatum van vakorganisaties aan ING verstreken. Er is geen nieuw bod van…

ING: De Unie stuurt ultimatum

Zoals je weet hebben vakorganisaties in de afgelopen periode driekwartvergaderingen gehouden. Deze vergaderingen zijn goed bezocht wat nogmaals de grote…

Word gratis lid