De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Verslag periodiek overleg oktober 2021

01 november 2021

Periodiek overleg

Op 26 oktober 2021 heeft De Unie weer periodiek overleg gevoerd met ING. In het periodiek overleg bespreken we de gang van zaken bij het bedrijf, de voortgang van de studieafspraken uit de cao. Vragen die ik van leden krijg over de toepassing van hun arbeidsvoorwaarden breng ik ook in dit overleg in. De volgende onderwerpen zijn besproken:

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Hybrid mode

ING is bezig met de voorbereiding van het werken volgens een hybride mode van werken. Waarin teams met elkaar besluiten hoeveel dagen in de week en voor welke werkzaamheden het nuttig is om elkaar op kantoor te ontmoeten. Het programma is uitgebreid voorbereid. Belangrijk is dat medewerkers zelf keuzes maken over waar ze werken.

We hebben ook de uitzonderingen besproken, medewerkers die helemaal niet naar kantoor willen, en medewerkers die niet thuis willen of kunnen werken. ING geeft aan dat medewerkers die nog niet naar kantoor willen komen, daartoe niet gedwongen zullen worden. Ook heeft ING tot nu toe iedereen die graag naar kantoor wil komen, hiertoe kunnen faciliteren.

Collectieve vrije dagen

In de cao zijn twee extra vrije dagen afgesproken. Voor het jaar 2021 zijn deze vastgelegd op 27 december en 3 januari (2022). We moeten nog vaststellen op welke data deze collectieve vrije dagen in de toekomst zullen worden vastgelegd. We hebben de voors en tegens van verschillende opties besproken. Het lijkt logisch om aan te sluiten bij bestaande feestdagen of bij een bankholiday. Een aandachtspunt is dat we ook liever niet een feestdag plannen op een dag die voor veel medewerkers geen werkdag is. Er is nog geen besluit genomen. Jouw werkgever heeft vakorganisaties wel gevraagd om snel een besluit te nemen over dit onderwerp. Heb jij een idee voor een passende vrije dag? Ik ben benieuwd.

Mobiliteitskaart

ING is bezig de mobiliteitsregeling te wijzigen. Het aanbod van de NS is veranderd en de laatste circa 20 maanden is het reisverkeer (zowel woon-werkverkeer, als zakelijk verkeer als privé-reizen) erg beperkt geweest. De verwachting van ING is dat ook in de toekomst medewerkers niet meer dagelijks naar kantoor zullen reizen. De plannen van ING zijn ingrijpend (geen weekend-reizen meer). Op dit moment is De Unie geen partij in het overleg over de nieuwe regeling. Wij willen de belangen van de leden kunnen behartigen bij dit onderwerp.

Toekomst van belonen

Bij de cao-onderhandelingen is afgesproken dat ING en vakorganisaties in gesprek gaan over de  beloningssystematiek die moet gaan gelden vanaf 2023. We hebben een eerste gesprek gehad, deze startbijeenkomst had een oriënterend karakter. Het initiatief van deze gesprekken ligt bij ING. De werkgever wil het huidige beloningssysteem moderniseren, minder beoordelingsafhankelijk maken. Dit past in een beweging die we ook zien bij andere bedrijven in de financiële sector. Maar er wordt ook nagedacht over diversificatie in de beloning. We hebben afgesproken dat ING in een volgende bijeenkomst de visie op belonen uitwerkt. De Unie zal samen met de kaderleden nadenken over het ontwikkelen van een visie op belonen die wij passend vinden bij ING.

Cao-tekst

Een werkgroep is hard aan het werk om het onderhandelingsresultaat in cao-teksten om te zetten. Zodra de tekst gereed is, zal ik deze op de website van De Unie (https://www.unie.nl/jouw-werkgever/ing) publiceren.

Desinvestering Payvision

ING heeft besloten de investering in Payvision in fasen te beëindigen. Gedurende een periode van anderhalf jaar worden de bedrijfsactiviteiten gecontroleerd beëindigd. In de markt speelde het gerucht al enige tijd. Voor de medewerkers van Payvision is een sociaal plan opgesteld. De Unie heeft met ING afgesproken om een gesprek te hebben over het perspectief van ING in de markt van de snel ontwikkelende nieuwe vormen van financiële dienstverlening.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij op 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid