De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: verslag periodiek overleg december

21 december 2021

Op 17 december 2021 is het laatste periodiek overleg gehouden. Tijdens het periodiek overleg bespreken we de voortgang van de cao-afspraken, de gang van zaken bij de onderneming, we kunnen het volgende cao-overleg voorbereiden en De Unie kan ook onderwerpen op de agenda plaatsen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

In het overleg van 17 december 2021 zijn diverse onderwerpen besproken, ik, belangenbehartiger Inge de Vries, licht de highlights er even uit.

MVO

De Unie had bij ING aan de bel getrokken omdat het moeilijk leek te worden de MVO doelstelling te halen. De nieuwe covid-19 maatregelen zorgden ervoor dat veel maatschappelijke activiteiten werden stilgelegd. De MVO doelstelling is een belangrijk onderdeel van de CMU, dus voor de medewerkers is de haalbaarheid van belang.

Gelukkig lijkt door de grote aandacht en de verruiming van de opties de MVO-doelstelling gehaald te kunnen worden voor het einde van het jaar.

Collectieve vrije dagen

We hebben afspraken gemaakt over de twee extra collectieve vrije dagen in 2022 en de daaropvolgende jaren. De eerste dag wordt vastgelegd op 5 mei (behalve in een lustrumjaar of in het weekend dan wordt het 1 mei) en op 27 december tenzij dit in het weekend valt, dan wordt het de eerst volgende werkdag. De afspraak wordt in de cao opgenomen. Dit betekent dat we bij cao-onderhandelingen ook kunnen besluiten de collectieve vrije dagen te verplaatsen als er zich betere alternatieven voordoen.

De collectieve vrije dagen voor 2021 zijn beide op een maandag ingepland. Dit bleek voor een aantal collega’s die op maandag hun roostervrije dag hebben, niet handig. ING heeft ondanks herhaald aandringen, besloten zich aan de letterlijke tekst van de cao-afspraak te willen houden en de medewerkers niet te compenseren.

Leerrekening

De leerrekening lijkt er eindelijk te komen. Op de leerrekening spaar je geld bij elkaar voor opleidingen die je zelf financiert. Bij aanvang staat er een budget van circa € 400,00 op.

Vanaf 1 maart 2022 geldt voor veel werknemers dat zij een STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) kunnen aanvragen bij de overheid. (Informatie vind je bij het UWV en DUO). Dit maakt een opleiding wellicht snel mogelijk.

De Unie wil erop toe kunnen zien dat ING dit niet gebruikt voor opleidingen die functie-verplicht zijn of andere opleidingen waarvoor ING heeft toegezegd de kosten te zullen betalen.

Mobiliteitskaart

De discussie over de mobiliteitskaart verloopt niet naar wens. De OV-kosten zijn via de mobiliteitskaart goed geregeld. Alleen het vrij-reizen in het weekend is voor de OV-reizigers vervallen. ING is bereid om een compensatie te bieden voor deze achteruitgang. Een voorstel om 40% van de reiskosten in het weekend te vergoeden via de mobiliteitskaart is met de ondernemingsraad besproken. Ter voorkoming van misverstanden: de reizen die je in het weekend met het OV maakt van en naar je werk worden wel vergoed via de mobiliteitskaart.

Voor de medewerkers die met de auto naar hun werk gaan wordt een maximum van 65 km per dag gehandhaafd. Ook dit kan voor medewerkers die ver van hun standplaats af wonen tot een verslechtering leiden. ING ontkent echter dat er sprake is van een verslechtering, zij stellen dat de 65 km per dag ook in de huidige reiskostenregeling zat. Als gevolg van dit standpunt wil ING deze medewerkers niet compenseren. Ik heb het onderwerp ook onder de aandacht gebracht bij de ondernemingsraad, aangezien zij een dialoog hebben over de mobiliteitskaart.

Leaseregeling

Ik heb in het overleg over de mobiliteitskaart ook de leaseregeling aan de orde gesteld. Vanuit verschillende leden krijg ik vragen of ING in verband met het hybride werken voornemens is om de leaseregeling aan te passen. Mijn gesprekspartners bij ING zeggen dat daar nu geen plannen voor zijn. Ben jij een lease-rijder? Laat me weten wat jij verwacht via e-mail: inge.de.vries@unie.nl

ING alarmlijn

ING en de vakorganisaties hebben gesproken over de reorganisatie die doorgevoerd wordt bij de alarmlijn. De weekend- en avonddiensten worden naar een externe partij uitbesteed. De ING-medewerkers van de alarmlijn krijgen hierdoor andere werkroosters. Een deel van de medewerkers vindt de nieuwe werktijden prettig, een deel van de medewerkers heeft zich ingesteld op de onregelmatige werktijden en de daarbij behorende toeslagen. ING benadrukt dat er door deze wijziging geen verlies van arbeidsplaatsen wordt voorzien. Ben jij werkzaam bij de alarmlijn? Ik wil graag weten wat jij vindt van de verandering in je werk via e-mail: inge.de.vries@unie.nl.

Opleidingsbudget

Op verzoek van De Unie is een start gemaakt met de bespreking van het opleidingsaanbod van ING. We willen weten of de budgetten benut worden (of dat er geld overblijft), of alle medewerkers voldoende ruimte hebben om aan hun ontwikkeling te werken, of er naast de functie-verplichte opleidingen ruimte is voor opleiding en ontwikkeling die in je eigen belang is. We maken in theorie goede afspraken met ING, maar we willen ook weten of in de praktijk goed uitwerkt.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem contact met mij op via e-mail: inge.de.vries@unie.nl

Als je juridische vragen hebt dan kun je contact opnemen met het Service Center van De Unie. Dit kan door een e-mail te sturen naar: sc@unie.nl of bel 0345-851 963.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: Verslag actualiteiten februari 2024

Op maandag 26 februari organiseert De Unie de eerste online pensioenkennissessie. We bespreken dan het onderwerp Contractsvormen, de verschillen en overeenkomsten…

ING: Uitnodiging pensioenwebinar

De komende tijd onderhandelt De Unie namens onze leden over een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft een nieuwe pensioenwet ingevoerd,…

Word gratis lid