De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Teken de petitie

18 oktober 2022

De Unie heeft, dankzij de inzet van de leden, succesvol een witboek samengesteld en aangeboden aan de directie ING. Deze actie hebben we uitgevoerd samen met CNV Vakmensen. Het witboek maakt zeker indruk op ING, maar we zien nog niet direct resultaat in de vorm van een aanmerkelijk beter openingsbod voor de structurele salarisverhoging. Dat willen we natuurlijk wel snel bereiken. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2022. Dat betekent dat we nog maar tien weken de tijd hebben om een cao tot stand te brengen.

Word nu gratis light lid van De Unie. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte van ING-nieuws!

Teken de petitie

Om de sense of urgency ook aan ING over te brengen gaat De Unie verder met een volgend actiemiddel. Samen met de andere vakorganisaties organiseren we een petitie. Je kunt bijdragen aan deze actie door hier je handtekening te zetten. Met jouw handtekening roep je ING op om met een beter bod aan de onderhandeltafel te komen. Zet je handtekening uiterlijk op 8 november 2022.

Informeer je collega’s

Je kunt meer doen, bespreek deze oproep in teamvergaderingen, stuur het door naar je collega’s en vraag hen ook uiterlijk 8 november 2022 te tekenen. Hoe meer medewerkers tekenen, des te beter.

Petitietekst

De Nederlandse petitietekst is:

We leven in uitzonderlijke tijden, de wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Een ongekende inflatie holt onze koopkracht steeds verder uit. Tegelijkertijd vraagt ING juist steeds meer inzet en flexibiliteit van ons. Wij leverden en blijven leveren. Grotendeels dankzij onze inspanningen zijn de financiële prestaties van ING in economisch moeilijke tijden winstgevend gebleven en zijn de vooruitzichten ronduit uitstekend. Zo goed zelfs dat ING zich kan veroorloven de komende jaren naast het reguliere dividend aanzienlijke extra bedragen aan de aandeelhouders uit te keren.

Als beloning kregen we:

  • Twee jaar de nullijn
  • Besparing op secundaire arbeidsvoorwaarden
  • En een alsmaar stijgende werkdruk

En nu biedt ING slechts 2% structurele salarisverhoging. Hieruit spreekt geen waardering van ING voor ons en ons werk. Wij voelen ons daardoor in de kou gezet. Wij willen dat ING nú haar verantwoordelijkheid neemt.

Door middel van deze petitie vragen wij van ING een structurele stijging van de salarissen en salarisschalen om onze koopkracht te herstellen en te behouden.

Engelse vertaling

The text of the petition is also available in English:

We live in extraordinary times, the world around us changes more rapidly than ever. An unprecedented inflation diminishes our purchasing power. At the same time ING expects more effort and flexibility from us. We’ve delivered on those demands and kept at it. Largely thanks to our exertions ING has done well and kept making a profit in these economically challenging times, and the company’s financial prospects are excellent. So good even, that ING can afford to pay out substantial extra amounts to its shareholders, in addition to the regular dividend.

Our rewards for this:

  • Zero wage increase for two years
  • Cutbacks on other benefits
  • And a continuous increase of our workload

And now ING is offering a meagre 2% rise on our wages. This does not show any appreciation from ING for us and our work. We feel left out in the cold. We want ING to take its responsibility now.

By means of this petition we request ING to structurally raise the salaries and salary scales to repair and retain our purchasing power.

Wat kun je nog meer doen?

ING vraagt je de OHI-survey (Organisational Health Index) in te vullen. Voor ING is dit een belangrijk beleidsinstrument. Uiteraard vul je deze OHI-survey naar waarheid in. Logischerwijze verwachten de onderzoekers dat, bij een bedrijf waarin zoveel onvrede is over de wijze waarop het personeel wordt bejegend, de vragen die de bedrijfsloyaliteit toetsen lager worden ingevuld dan in voorgaande jaren. Aan het eind van de enquête is een open vraag opgenomen. De vraag: “Wil je nog iets anders kwijt? Laat het ons weten.” nodigt uit om je hart te luchten over wat je dwars zit bij ING.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries, via inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING pension negotiations

Nederlandse versie klik hier On June 13, 2024, De Unie held pension negotiations with your employer and with the other…

Pension negotiations ING

Nederlandse versie klik hier The new Pensions Act (Wtp) has been in force since July 1, 2023. For employees at…

Word gratis lid