De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: start nieuwe cao

15 september 2020
ING

Op 31 december 2020 loopt de huidige tweejarige cao bij ING Bank af. Dit betekent werk aan de winkel! In deze nieuwsbrief melden we je de eerste stappen op weg naar die nieuwe cao. Het sociaal plan en de pensioenregeling staan niet op de agenda van de onderhandelingen. Het sociaal plan loopt namelijk tot en met 31 december 2022 en de pensioenregeling zelfs nog een jaar langer.

Cao in co-creatie

We gaan de nieuwe cao weer in co-creatie doen. We werken met werkgroepen. In de werkgroepen zitten expertisehouders van ING HR, kaderleden en bestuurders van de drie vakorganisaties en leden van de medezeggenschap die kennishouder van een onderwerp zijn. In de werkgroepen wordt onderzoek gedaan en adviezen gegeven aan de onderhandelaars van de cao-partijen. Die gaan daarna in de onderhandelfase over de (uitkomsten van) onderwerpen onderhandelen.

Werkgroepen

Er zijn vier onderwerpen die in een werkgroep worden uitgewerkt.

  1. Tijd en plaats ongebonden werken. De lessen uit de coronatijd, faciliteiten en vergoedingen voor thuiswerken, reiskostenvergoeding, contacten op afstand, recht op onbereikbaarheid dan wel plicht op bereikbaarheid, binding met de ING en de veranderende rol van de leidinggevende in coronatijd. Namens De Unie zit Martin Kobus in deze werkgroep.
  2. De flex-werkcode. ING heeft de flex-werkcode ondertekend maar deze moet nog worden ingevoerd. Wat betekent dit voor de rol van ING als werkgever en opdrachtgever en de cao van ING? Dirk-Jan van Swaaij zit hier namens De Unie in.
  3. Wellbeing. Hier gaat het om de balans tussen werken en herkenbare vrije tijd, arbeidsomstandigheden, vitaliteit en gezondheid ook plaats en tijd ongebonden. Yoap Brugmann vertegenwoordigt hier De Unie.
  4. Craftsmanship. Wat is het perspectief op werk binnen of buiten ING en wat is er voor nodig om arbeidsmarktfit te zijn? Michel Rutte heeft hier een rol in namens De Unie.

De werkgroepen krijgen naast enkele onderzoeksvragen ook de vraag om na te denken over de participatie van werknemers in hun proces. Mogelijk komt er nog een enquête uit voort.

Stappen

  • Op vrijdag 18 september 2020 staat een overleg gepland tussen de vakbondsbestuurders met Ruud van Dusschoten en Maarten van Beek over het onderhandelingsproces bij ING.
  • De werkgroepen gaan de komende weken aan de slag. Zij presenteren hun uitkomsten aan de cao-tafel inclusief Ruud van Dusschoten en Maarten van Beek.
  • Begin oktober zullen we de Unie-leden vragen om de inzet te geven voor de cao. Samen met de kaderleden maken we dan met de input en de perspectiefnota 2020 van De Unie onze inzetbrief voor de nieuwe cao. Die ontvangen de Unie-leden op vrijdag 9 oktober 2020 net als ING.
  • De eerste onderhandeling voor de cao staat gepland voor woensdag 28 oktober 2020. Kort daarna krijgen de Unie-leden een terugkoppeling ervan via een nieuwsbrief. Het team van De Unie bestaat uit Yoap Brugmann, Michel Rutte en mijzelf.

Invloed

Als Unie-lid wil je invloed op jouw arbeidsvoorwaarden en De Unie zorgt daarvoor. Je kunt rechtstreeks je mening geven en wordt na iedere ronde op de hoogte gebracht over het verloop van de onderhandelingen. De hele maand september is er ook nog eens de ‘maand van de vakbond’ bij ING. Collega’s die nog geen lid zijn van De Unie kunnen zo een heel jaar op kosten van ING dezelfde ervaring krijgen. Enkele tientallen ING-collega’s hebben dit aanbod al aangenomen!

Kaderledengroep

Als Unie-lid kan je jouw invloed ook groter maken door in de kaderledengroep te komen. Zeker in de komende periode zit je mee aan het stuur en bovenop de ontwikkelingen. De groep bestaat uit een club van gemotiveerde leden die een aantal keer per jaar (digitaal) bijeenkomen om te praten over ontwikkelingen binnen ING, arbeidsvoorwaarden en cao-vorming. De groep signaleert zaken die bij ING spelen en bespreekt deze onderling en met mij. Die informatie neem ik mee naar de overleggen tussen ING en de vakorganisaties. Ook vraag ik kaderleden om onderwerpen te peilen bij collega’s binnen ING. Heb je interesse, of ken je een collega die wellicht interesse heeft, laat dit dan weten. We gaan graag het gesprek aan. Kaderleden dienen natuurlijk lid van De Unie te zijn, maar kunnen dit ook nog worden!

Reactie

Reageren op deze nieuwsbrief of zijn er vragen? Neem dan contact met mij op via emanuel.geurts@unie.nl of bel mij via 06-5252 2074. Je kunt uiteraard ook de kaderleden binnen ING benaderen.

Gerelateerde berichten

ING: Ultimatum verstreken

Om 12.00 uur vandaag (13 maart 2023) is het ultimatum van vakorganisaties aan ING verstreken. Er is geen nieuw bod van…

ING: De Unie stuurt ultimatum

Zoals je weet hebben vakorganisaties in de afgelopen periode driekwartvergaderingen gehouden. Deze vergaderingen zijn goed bezocht wat nogmaals de grote…

Word gratis lid